Η ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΗΛΙΑΚΗΣ
ΕΚΛΕΙΨΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΛΗ ΤΟΝ ΜΙΛΗΣΙΟ.Ο Θαλής, ένας από τούς επτά σοφούς, ήταν ο πρώτος Αστρονόμος πού προέβλεψε μία ολική έκλειψη ηλίου ορατή από τά γεωγραφικά πλάτη τής Ιωνίας τόν Μάιο τού 585 π.Χ. [ 28 Μαίου μέ τό Γρηγοριανό ημερολόγιο ]. Συνέβη κατά τήν διάρκεια μάχης τών Ελλήνων μέ τούς Μήδους όπου οι τελευταίοι ετράπησαν φοβισμένοι από τό γεγονός σέ άτακτο φυγή όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος [ 1 74 κεφ ]

«Τήν δέ μεταλλαγήν ταύτην τής ημέρας Θαλής ο Μιλήσιος τοίσι Ίωσι προσηγόρευσε έσεσθαι, ούρον προθέμενος ενιαυτόν τούτον εν τώ δή καί εγένετο η μεταβολή...»

Δέν γνωρίζουμε μέ ποιό τρόπο ο Θαλής προέβλεψε τήν έκλειψη. Μία εκδοχή είναι ότι μεταχειρίσθηκε στούς υπολογισμούς του τόν Σάρον ή Εξελιγμόν, έναν εμπειρικό κύκλο 6.585,32 ημερών=18 περίπου έτη όπου επαναλαμβάνονται οι αυτές εκλείψεις, κύκλο πού γνώριζαν οι Βαβυλώνιοι.

Σύμφωνα μέ τήν γνώμη άλλων, οδηγήθηκε σέ αυτήν τήν πρόβλεψη μέ τήν βοήθεια γεωμετρικών υπολογισμών έχοντας πρώτος ανακαλύψει τόν μηχανισμό τών ηλιακών εκλείψεων αποδεχόμενος τήν σφαιρικότητα τής γής καί σελήνης. Μέ μία μέθοδο υπολόγισε τά μήκη τών φαινομένων διαμέτρων ηλίου καί σελήνης σέ σύγκριση μέ τά μήκη τών τροχιών των προβλέποντας τό πότε ευθυγραμμίζονται τά δύο αυτά ουράνια σώματα. Όπως σημειώνει ένας συμπολίτης του

«Θαλής πρώτος έφη εκλείπειν τόν ήλιον,τής σελήνης αυτόν υπερχομένης κατά κάθετον».


Υπεύθυνος: Γιάννης Κολιόπουλος
email:gianniskoliopoulos@yahoo.grΠληροφορίες: info@avisoft.gr

 

Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα - Κατάλογος