Τό πρώτο fluby τού Cassini στόν Τιτάνα.

Επόμενη προσέγγιση 13/12/2004-       Απόσπαση Χόυγκενς 25/12/2004                      Κάθοδος στην επιφάνεια 14/1/2005

 

Στις 26 Οκτωβρίου το Cassini πέρασε κοντά από τον μυστηριώδη Τιτάνα σε ελάχιστη απόσταση 2500 χλμ από την επιφάνειά του. Με την χρήση ραντάρ και υπερύθρου παρουσιάζουμε τον Τιτάνα όπως ποτέ μας δεν τον γνωρίζουμε.

 

 

 

 

Η συννεφιασμένη επιφάνεια και σε μεγέθυνση το σημείο εισόδου της κάψουλας Χόυγκενς πού θα γίνει στις 14-1-2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Τιτάνας με την πυκνή του ατμόσφαιρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνθετική φωτογραφία με ραντάρ περιοχής εμβαδού 150 χλμ [βόρειο ημισφαίριο    45ο β,, 30ο Δ]. Διακρίνονται λεπτομέρειες τάξεως 1 χλμ