Ο Υ Ρ Α Ν Ι Ο        Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

 

 

 

 

 

 

ΤΑ  ΣΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ κατά τό δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2004

 

Α’ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ  ΠΛΑΝΗΤΕΣ

ΕΡΜΗΣ

Σέ μέγιστη ανατολική αποχή [22ο] τήν 21 Νοεμβρίου στόν Τοξότη.

10 Δεκεμβρίου θά περάσει σέ Ανωτέρα Σύνοδο.

26 Δεκεμβρίου κοντά από Αφροδίτη.

29 Δεκεμβρίου σέ μέγιστη δυτική αποχή

 

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Ευρίσκεται στόν ορθρινό ουρανό. Τήν 5η Νοεμβρίου θά έλθει σέ στενή σύνοδο μέ τόν Δία [0,548’] στόν αστερισμό τής Παρθένου [σχήμα].

Στίς 10 Νοεμβρίου ο μηνίσκος τής Σελήνης θά ευρίσκεται από κάτω.

4 Δεκεμβρίου θά περάσει κοντά καί άνω αριστερά από τόν αστέρα α2 Ζυγού [Ζούμπεν Ελγενούπι].

5 Δεκεμβρίου θά περάσει κοντά καί αριστερά από τόν Άρη.

10 Δεκεμβρίου ο λεπτός μηνίσκος τής Σελήνης θά ευρίσκεται δεξιά καί κάτω.

26 Δεκεμβρίου κοντά καί δεξιά τού Ερμή στόν Οφιούχο.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΗΣ

Ευρίσκεται στόν ορθρινό ουρανό. 4 Δεκεμβρίου θά περάσει κοντά καί κάτω από τόν αστέρα α2 Ζυγού.

30 Δεκεμβρίου θά περάσει κοντά καί δεξιά τού β1,2 Σκορπίου [Ακράμπ].

 

ΖΕΥΣ. Ευρίσκεται στόν ορθρινό ουρανό. Τήν 5η Νοεμβρίου θά έλθει σέ στενή σύνοδο μέ τήν Αφροδίτη [0,548’] στόν αστερισμό τής Παρθένου.

7 Δεκεμβρίου ο μηνίσκος τής Σελήνης θά τόν πλησιάσει.

 

ΚΡΟΝΟΣ. Ευρίσκεται στόν ορθρινό ουρανό στούς Διδύμους.

4 Νοεμβρίου καί 1,28  Δεκεμβρίου η Σελήνη από επάνω του.

 

ΟΥΡΑΝΟΣ. Ευρίσκεται στόν εσπερινό ουρανό στόν Υδροχόο.

 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Ευρίσκεται στόν εσπερινό ουρανό στόν Αιγόκερω.

 

ΠΛΟΥΤΩΝ. Ευρίσκεται στόν εσπερινό ουρανό στόν Οφιούχο.

 

Παράμετροι γιά τήν 15η Δεκεμβρίου

αποχή 11ο Δ  φωτ.δίσκου% 10,4  φ.δ’’ 9,41  m=+1,4

 

 

 

 

Η σύνοδος Αφροδίτης-Διός τό πρωί τής 5ης Νοεμβρίου

 

Παράμετροι γιά τήν 15η Δεκεμβρίου

αποχή 25ο Δ  φωτ.δίσκου% 90,5  φ.δ’’ 11,33  m=-3,9

 

 

 

 

 

Παράμετροι γιά τήν 15η Δεκεμβρίου

αποχή 30ο Δ  φωτ.δίσκου% 97,4  φ.δ’’ 3,9  m=1,6

 

 

 

 

Παράμετροι γιά τήν 15η Δεκεμβρίου

αποχή 68ο Δ  φωτ.δίσκου% 99,3  φ.δ’’ 34,34  m=- 1,9

 

 

Παράμετροι γιά τήν 15η Δεκεμβρίου

αποχή 147ο Δ  φωτ.δίσκου% 99,9  φ.δ’’ 20,24  m=0,5

 

 

 

Παράμετροι γιά τήν 15η Δεκεμβρίου

αποχή 69ο Α  φωτ.δίσκου% 99,9  φ.δ’’ 3,4  m=5,9

 

Παράμετροι γιά τήν 15η Δεκεμβρίου

αποχή 49ο Α  φωτ.δίσκου% 100  φ.δ’’ 2,3  m=8,0

 

 

Παράμετροι γιά τήν 15η Δεκεμβρίου

αποχή 8,0ο Α  φωτ.δίσκου% 100  φ.δ’’ 0,1  m=14,0

 

 

 

Β’  ΚΟΜΗΤΕΣ

 

ΚΟΜΗΤΗΣ  MACHHOLZ   [C/2004 Q2]

 

Tόν περασμένο Αύγουστο [ 27/8ου ] ο βετεράνος παρατηρητής Donald Machholz ανακάλυψε έναν νέο κομήτη στόν αστερισμό τού Ηριδανού.  Σύμφωνα μέ τούς υπολογισμούς τού Μinor Planet Center πού έγιναν σέ 38 παρατηρήσεις ανά 4 ημέρες, ο κομήτης κατά τόν Δεκέμβριο 2004- Ιανουάριο 2005  θά αποκτήσει ικανή λαμπρότητα ώστε νά διακρίνεται μέ γυμνό οφθαλμό [χρονικό διάστημα 6/12/04-1/3/2005].  Επίσης θά ανέρχεται σταδιακά πρός τό βόρειο ημισφαίριο όπως δείχνει  ο χάρτης, 

Η μέγιστη λαμπρότητα [4,1] αναμένεται τήν 10/1ου οπότε καί θά πλησιάσει σέ απόσταση 0,348 ΑΜ ενώ τό περιήλιο θά συμβεί τήν 24/1ου

[απόσταση από ήλιο 1,2 ΑΜ].

Οι θέσεις τού κομήτη γιά τόν μήνα Δεκέμβριο 2004

τροχιακά στοιχεία [εποχή 2000]

t0=                  24,9253 JAN 2005

q=                   1,205831 AU

e=                   1,0

ω=                  19,4434

i=                    38,5861

Ω=                  93,6617

 

ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΜΕΤΕΩΡΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ

 

ΛΕΟΝΤΙΔΕΣ

 

Η καλύτερη ημέρα παρατηρήσεώς των είναι η 17η Νοεμβρίου πρός 18η με μέγιστο αριθμό σε φυσιολογικές εμφανίσεις 19 μετέωρα ανά ώρα και το χρώμα των είναι υποκύανο και υποπράσινο. Το μετεωρικό ρεύμα των Λεοντιδών σχηματίσθηκε από τον κομήτη Tempel-Tuttle (1862 ΙΙΙ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΔΥΜΙΔΕΣ

 

Παρουσιάζονται από 9-12 Δεκεμβρίου με μέση συχνότητα 12  διάττοντες ανά ώρα, ενώ το μετεωρικό αυτό ρεύμα έχει μία ασυνήθηστη τροχιά με απόσταση περιηλίου μόνο 0,14 αστρ. μονάδες. Το 1983 ο δορυφόρος IRAS  ανακάλυψε ότι ο γεννήτορας αυτού του μετεωρικού ρεύματος είναι ένα κομητικό υλικό που σχηματίσθηκε από τον αστεροειδή Φαέθοντα (3200). Έχει διαπιστωθεί ότι στις μέρες μας αυτό το ρεύμα τείνει να εξαφανισθεί.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΚΤΙΔΕΣ

 

Η διάρκειά των καλύπτει την περίοδο από 17-25 Δεκεμβρίου με ημερομηνία μεγίστου την            22/23-12ου.

Μέσες συντεταγμένες ακτινοβόλου σημείου

 

 Αναφορά ορθή =     217ο

 Απόκλισις=             +76ο

 

Φυσιολογικό μέγιστο=  5-10 μετέωρα/ώρα.    

 

  

 

 

 

 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ