ΕΠΑΙΤΙΟΙ ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2004

             Δ                     Τ              Τ                  Π                   Π                  Σ                  Κ

1

1962. Τό Mars 1 πρός τόν Άρη

2

3

 

1957. Η σκυλίτσα Λάικα στό διάστημα

Μετεωρική βροχή Ταυριδών

4

1962. Αποτυχημένη αναχώρηση τού Mars 1962B πρός τόν Άρη

5

Σελήνης τελευταίον τέταρτον

Σύνοδος Αφροδίτης-Διός

1964.Τό Mariner 3 πρός τόν Άρη

6

1966. Τό lunar orbiter2 πρός τήν σελήνη

7

1967.Ομαλή προσεδάφισις τού surveyor 6

στήν σελήνη

8

1968. Εκτοξεύεται τό pioneer 9

9

ο Ποσειδών σέ ανατολικό τετραγωνισμό

 

10

1970. Εκτοξεύεται τό luna 17 πρός τήν σελήνη 1968. Τό zond 6 πρός τήν σελήνη

11

1965. Εκτοξεύεται τό Gemini 12

12

Νέα Σελήνη

1980. Τό Voyager 1 στόν Κρόνο

13

14

  1969. Εκτοξεύεται τό Απόλλων 12

15

1973. Η αποστολή Skylab 4

16

1978. Τό venus multiprobe στήν Αφροδίτη

17

Μετεωρική βροχή Λεοντιδών

18

1961. Αποτυχημένη εκτόξευση τού ranger 2

 

19

Σελήνης α’ τέταρτον

20

21

Μέγιστη ανατολική αποχή Ερμού [22ο]

22

23

24

1971. Τό Mariner 9 σέ τροχιά γύρω από τόν Άρη

25

26

Πανσέληνος

27

1971.Άφιξις τού Mars 2 στόν Άρη

 

28

29

ο Ουρανός σέ ανατολικό τετραγωνισμό

30

1964. Τό Zond 2 πρός τόν Άρη

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004

 

 

 

 

1

1973. Άφιξη τού Pioneer 10 στόν Δία

1974. Άφιξη τού Pioneer 11 στόν Δία

2

1974. Εκτοξεύεται τό Soyouz 16

1971.Άφιξις τού Mars 3 στόν Άρη

 

3

1965. Τό luna 8 συντρίβεται στήν σελήνη

4

1978. Τό pioneer venus στήν Αφροδίτη1965. Εκτοξεύεται τό Gemini 7

5

Σελήνης τελευταίον τέταρτον

6

7

1972. Εκτοξεύεται τό Απόλλων 17.

1995. Η κάψουλα τού Galileo διασχίζει τήν ατμόσφαιρα τού Δία

8

9

10

Κατωτέρα σύνοδος Ερμού

 

 

11

12

Νέα Σελήνη

13

Μετεωρική βροχή Διδυμίδων

1967. Εκτοξεύεται τό pioneer 8

14

ο Πλούτων σέ σύνοδο

 

1962. Τό Mariner 2 πλησιάζει τήν Αφροδίτη

15

1965. Εκτοξεύεται τό Gemini 6

16

17

18

Σελήνης α’ τέταρτον

1973. Εκτοξεύεται τό Soyouz 13

19

20

21

Χειμερινό ηλιοστάσιο[14.42’]

1966. Ομαλή προσελήνωση τού luna 13    1968. Εκτοξεύεται τό Απόλλων 8 1978. Τό Venera 12 στήν Αφροδίτη

22

Μετεωρική βροχή Αρκτιδών

23

24

25

Merry chiristmas

1978. Τό Venera 11 στήν Αφροδίτη

26

Πανσέληνος

27

28

29

Μέγιστη δυτική αποχή Ερμού

 

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS 1

Σάν σήμερα πρίν από 42 χρόνια εκτοξευόταν γιά πρώτη φορά πρός τόν Άρη τό σοβιετικό Mars 1. Ναί μέν ο βάρους 893 χλγ σταθμός ξέφυγε από τό γήινο βαρυτικό πεδίο αλλά όμως κατά τήν διάρκεια τής πορείας λόγω βλάβης χάθηκε η επικοινωνία.

 

 

 

1/11/1962

 

 

SPUTNIK 2

 

 

Σάν σήμερα πρίν από 47 χρόνια εκτοξευόταν σέ τροχιά γύρω από τήν γή ο σοβιετικός Σπούτνικ 2 πού ήταν καί ο πρώτος βιοδορυφόρος. Ο βάρους 508 κιλών

δορυφόρος μετέφερε τό πρώτο ζώο στό διάστημα, τήν σκυλίτσα Λάικα. Ο κωνικός θαλαμίσκος είχε ύψος 4 μέτρα καί διάμετρο βάσεως 2 μέτρα. Είχε διάφορα επιστημονικά όργανα όπως ραδιοπομπό, σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας τής καμπίνας τού ζώου, 2 φασματόμετρα κλπ. Επίσης μία τηλεοπτική κάμερα πού παρακολουθούσε τό ζώο καί τίς αντιδράσεις του. Ο Σπούτνικ 2 εισήλθε σέ ελλειπτική τροχιά 212 Χ 1660 χλμ  Η Λάικα επέζησε δύο ημέρες ενώ ο δορυφόρος κάηκε στήν ατμόσφαιρα τήν 14/4/1958 ύστερα από 162 ημέρες.

                       3/11/1957

 

 

MARS 1962B

 

Σάν σήμερα πρίν από 42 χρόνια εκτοξευόταν μέ προορισμό τόν Άρη τό σοβιετικό MARS 1962B. Όμως ο τρίτος όροφος εξερράγη καί δέν έγινε δυνατή η διαφυγή από τήν γήινη έλξη.

 

 

 

4/11/1962

 

 

MARINER 3

 

Σάν σήμερα πρίν από 40 χρόνια εκτοξευόταν μέ προορισμό τόν Άρη τό αμερικανικό διαστημόπλοιο MARINER 3 τό οποίο θά διήρχετο κοντά από τόν πλανήτη. Όμως κατόπιν βλάβης, κατά τήν έξοδο από τήν γήινη έλξη δέν άνοιξαν τά ηλιακά πανώ καί τό όχημα δέν ήταν δυνατόν νά επικοινωνήσει.

                                5/11/1964

 

 

LUNAR ORBITER 2

 

Σάν σήμερα πρίν από 38 χρόνια εκτοξευόταν πρός τήν σελήνη τό αμερικανικό LUNAR ORBITER 2 μέ προορισμό τήν φωτογράφηση πού αποσκοπούσε στήν επιλογή ομαλών περιοχών προσεδαφίσεως τών μελλοντικών αποστολών Σαρβέγιορ καί Απόλλων. Ύστερα από 92,5 ώρες πτήσεως τό βάρους 385,6 κιλών όχημα έμπαινε μέ ανάσχεση σέ σεληνιακή τροχιά 196 Χ 1850 χλμ. καί κλίση 11,8ο ως πρός ισημερινό. Μετά από 33 περιφορές τό περισελήνιο μειώθηκε στά 49,7 χλμ. Σύνολο φωτογραφιών από 18-25/11/1966 , 817

 

                6/11/1966

 

SURVEYOR 6

 

Σάν σήμερα πρίν από 37 χρόνια εκτοξευόταν πρός τήν σελήνη τό αμερικανικό SURVEYOR 6 μέ προορισμό τήν ομαλή προσεδάφιση.

Τό διαστημόπλοιο βάρους 299,6 κιλών προσεδαφίσθηκε ομαλά τήν 10η Νοεμβρίου στόν κόλπο τού Κέντρου [0,49ο Β-1,40ο Δ].

Μέ έναν ειδικό μηχανισμό, τό σκάφος μετατοπίσθηκε στήν επιφάνεια σέ απόσταση 4 καί 2,5 μέτρων.

Στίς 24/11ου τό σκάφος εσίγασε ύστερα από τό τέλος τής σεληνιακής νύχτας. Νέα επικοινωνία έγινε τήν 14/12ου όμως χωρίς διαβίβαση επιστημονικών στοιχείων.

    7/11/1967

 

PIONEER 9

 

Σάν σήμερα πρίν από 36  χρόνια εκτοξευόταν τό αμερικανικό PIONEER 9 μέ σκοπό τήν μελέτη τού μεσοπλανητικού διαστήματος.

Τέθηκε σέ ηλιακή τροχιά μέ μέση απόσταση 0,8 α.μ από τόν ήλιο καί εσίγασε τό 1983.

 

8/11/1968

 

 

LUNOKHOND 1

 

Σάν σήμερα πρίν από 34  χρόνια εκτοξευόταν τό σοβιετικό luna 17 πού μετέφερε τό αυτοκινούμενο όχημα lunokhond 1. Tό βάρους 5600 κιλών συγκρότημα ακολούθησε πορεία πρός τήν σελήνη ύστερα από γήινη τροχιά αναμονής. Τήν 15/11ου εισήλθε σέ σεληνιακή τροχιά καί ακολούθως προσεδαφίσθηκε ομαλά στόν Κόλπο τής Ίριδος. Από μία ξεδιπλούμενη ράμπα κατέβηκε στό έδαφος τό lunokhond μέ εξοπλισμό μία κωνική καί μία ηλιακή κεραία, 4 τηλεοπτικές κάμερες, φασματόμετρο ακτίνων Χ καί ειδικό τηλεσκόπιο, ανιχνευτή κοσμικών ακτίνων κλπ. Τό όχημα είχε σχεδιασθεί νά λειτουργήσει γιά 3 σεληνιακά ημερονύκτια, όμως τελικά επικοινωνούσε συνολικά γιά 11 ημερονύκτια.

     10/11/1970

Τό lunokhond 1 διήνησε συνολικά 10540 μέτρα στήν σεληνιακή επιφάνεια διαβιβάζοντας 20000 τηλεοπτικές εικόνες καί πραγματοποιώντας πάνω από 500 τέστ δειγματοληψιών εδάφους.

 

 

 

ZOND 6

 

Σάν σήμερα πρίν από 34  χρόνια αναχωρούσε από μία πλατφόρμα σέ γήινη τροχιά πρός τήν σελήνη τό σοβιετικό zond 6. Μέ μάζα 5375 κιλά, ο σταθμός παρέκαμψε τήν σελήνη στίς 14/11ου σέ ελάχιστη απόσταση 2420 χλμ. Οι ληφθείσες φωτογραφίες, μερικές από τίς οποίες ήταν στερεοσκοπικές, τραβήχθηκαν από αποστάσεις 11000 καί 3300 χλμ αντίστοιχα. Στίς 17/11ου τό zond διέσχισε τήν γήινη ατμόσφαιρα καί προσεδαφίσθηκε σέ προκαθορισμένη περιοχή τής Σιβηρίας.

 

10/11/1968

 

GEMINI 12

 

 

Σάν σήμερα πρίν από 39 χρόνια εκτοξευόταν τό αμερικανικό διαστημόπλοιο Gemini 12 μέ πλήρωμα τούς James Lovell, κυβερνήτη καί Edwin Aldrin, πιλότο. Ο κύριος σκοπός τής αποστολής ήταν τό ραντεβού καί η σύνδεση μέ τό όχημα Agena όπως καί ο διαστημικοί περίπατοι.

Ύστερα από τήν εκτόξευση [ώρα 20,46’ UT] τό βάρους 3762 χλγ διαστημόπλοιο εισήλθε σέ τροχιά ύψους 160,8 Χ 270,6 χλμ  Τό ραντεβού καί η σύνδεση μέ τό Agena έγινε τήν 12/11ου [ώρα 01,06’UT] καί η αποσύνδεση τήν 13/11ου [ώρα 20,18’UT]. Σέ αυτήν τήν χρονική διάρκεια μέ τήν χρήση τού κινητήρος τού Agena άλλαξε η τροχιά τού συγκροτήματος.

Ο Aldrin πραγματοποίησε τρείς περιπάτους, τόν πρώτο τήν 12/11ου διαρκείας 2 ω,29’- δεύτερο τήν 13/11ου διαρκείας 2 ω,06’ καί τόν τρίτο τήν 14/11ου διαρκείας 55’.

Η επανείσοδος στήν ατμόσφαιρα έγινε αυτόματα τήν 15η Νοεμβρίου. Ο θαλαμίσκος προσθαλασσώθηκε τήν 19,21’ UT στόν Ατλαντικό [24,35 Β, 69,57 Δ].

 

11/11/1965

 

ο πύραυλος Agena

 

 

 

VOYAGER 1

Σάν σήμερα πρίν από 24 χρόνια συνάντησε τό Κρόνιο σύστημα καθ’ οδόν πρός τό εξωπλανητικό διάστημα τό αμερικανικό voyager 1. Τό βάρους 721,9 κιλών όχημα είχε αναχωρήσει από τήν γή στίς 5/9/1977 πλησιάζοντας τόν Δία τόν Μάρτιο 1979.

Η πρώτη ανακάλυψη τού voyager 1 αφορούσε τήν ανώτερη ατμόσφαιρα τού Κρόνου [τό 7% αποτελείται από ήλιον έναντι 11% τού Διός]. Κοντά στόν ισημερινό, οι άνεμοι πνέουν μέ ταχύτητες 500 μ/δευτ.

                12/11/1980

 

MARINER 9

Σάν σήμερα πρίν από 33 χρόνια ετίθετο μέ ανάσχεση σέ τροχιά γύρω από τόν Άρη τό αμερικανικό mariner 9. Τό βάρους 974 κιλών όχημα είχε εκτοξευθεί τήν 30/5/1971 καί αφού έφθασε στόν πλανήτη τήν 3/11ου στήν συνέχεια μπήκε σέ τροχιά γιά πρώτη φορά στήν ιστορία σέ άλλον πλανήτη. Κατά τόν χρόνο τής αφίξεως εκδηλωνόταν μία μεγάλη καταιγίδα ανέμων καί σκόνης στόν πλανήτη πού έπληξε περιστασιακά τά επιστημονικά όργανα τού mariner. Μεταξύ τών λεπτομερών φωτογραφιών ξεχωρίζουν αυτές τών δορυφόρων Δείμου καί Φόβου. Επίσης πολλών περιοχών όπως τού πολικού σκούφου[φωτ] καί τής ανακαλύψεως τού μεγάλου φαραγγιού Valles Marineris.

24/11/1971

 

 

 

 

 

 

    ΑΠΟΛΛΩΝ 12

 

Σάν σήμερα πρίν από 35 χρόνια αναχωρούσε πρός τήν Σελήνη τό αμερικανικό Απόλλων 12  Τό πλήρωμα αποτελούσαν οι Charles Conrand, κυβερνήτης- Alan Bean, πιλότος σεληνακάτου- Richard Gordon, πιλότος οχήματος διακυβερνήσεως. Η εκτόξευση τού πυραύλου-φορέως  Κρόνου 5 έγινε τήν 14/11ου καί ώρα 16,22’ UT σέ ώρα καταιγίδας. Τό συγκρότημα εβλήθη δύο φορές από κεραυνούς στά επόμενα 36 καί 52 δευτ μέ συνέπεια τήν πρόσκαιρη απώλεια τών επικοινωνιών. Ύστερα από 11,44’ τό συγκρότημα εισήλθε σέ γήινη τροχιά πάρκινγκ.

Μετά από 1,5 περιστροφές τήν 19,15’ UT τής ίδιας ημέρας , ο τρίτος όροφος S4B πυροδοτήθηκε γιά 5’ 42 δευτ θέτοντας τόν Απόλλωνα 12 σέ πορεία συναντήσεως μέ τήν Σελήνη. 25 λεπτά αργότερα ο  S4B αποσπάσθηκε καί ο Απόλλων συνδέθηκε μέ τήν σεληνάκατο [συνολικό βάρος 28790 χλγρ]. Μία διόρθωση πορείας έγινε τήν 16/11ου. Τήν 18/11ου[ώρα 03,47’ UT] ύστερα από πυροδότηση 6’ λεπτών τού κυρίως κινητήρος, ο Απόλλων ετίθετο σέ σεληνιακή τροχιά.

Τήν 19/11ου[ώρα 04,16’ UT] η σεληνάκατος μέ τούς Conrand καί Bean αφού αποσπάσθηκε από τό κυρίως όχημα άρχισε τήν διαδικασία προσεληνώσεως [βίντεο 1]. Έτσι, τήν 05,47’ UT η σεληνάκατος «Άφοβος» προσεδαφίσθηκε ομαλά στόν Ωκεανό τών Καταιγίδων τήν 06,54’ UT κοντά στόν Σαρβέγιορ 3. Οι Conrand καί Bean πραγματοποίησαν 2 περιπάτους εγκαθιστώντας επιστημονικά όργανα Συνέλλεξαν 34,4 κιλά εδάφους καί επισκέφθηκαν τόν Σαρβέγιορ μέσα στόν κρατήρα αφαιρώντας κομμάτια γιά εξέταση στήν γή.

Η αποσελήνωσις έγινε τήν 20/11ου [ώρα 14,26’ UT] μετά από 31ω,31’ παραμονής στό έδαφος. Μετά από τήν σύνδεση μέ τό κυρίως όχημα [βίντεο 2], η σεληνάκατος απερρίφθη καί συνετρίβη στήν επιφάνεια.

Στίς 21/11ου καί ώρα 20,49’ UT τό Απόλλων 12 ύστερα από πυροδότηση τού κινητήρος του εγκατέλειψε τήν σεληνιακή τροχιά μέ κατεύθυνση πρός τήν γή. Μία διόρθωση ημιδιαδρομής έγινε τήν 22/11ου. Τό τμήμα διακυβερνήσεως αποσπάσθηκε από τό υπηρεσιακό τμήμα [ώρα 20,29’] τής 24/11ου καί εισήλθε μέ τήν σωστή γωνία στήν ατμόσφαιρα όπου προσθαλασσώθηκε στίς 20,58’ UT στόν Ειρηνικό κοντά στήν Αμερικανική Σαμόα καί 6,9 χλμ απόσταση από τό αεροπλανοφόρο Hornet.

 

 

βίντεο 1

 

η σεληνάκατος[άνω] καί τό σαρβέγιορ[κάτω].

 

 

βίντεο 2

 

14/11/1969                                     

 

SKYLAB 4

Σάν σήμερα πρίν από 31 χρόνια έφθανε μέ διαστημόπλοιο τύπου Απόλλων στόν αμερικανικό διαστημικό σταθμό Skylab τό τέταρτο καί τελευταίο πλήρωμα μέ τούς αστροναύτες Carr, Gibson καί Pogue. Η αποστολή διήρκεσε 84 ημέρες καί ήταν η μακροβιότερη επανδρωμένη.

Διενεργήθηκαν πολλά πειράματα καί παρατηρήσεις όπως τού κομήτη Κοχούτεκ καί ηλιακών εκλάμψεων.

Οι αστροναύτες επέστρεψαν στήν γή στίς 8/2/1974.

Τό Skylab επέζησε σέ τροχιά μέχρι τό καλοκαίρι τού 1979 οπότε καί διαλύθηκε στήν ατμόσφαιρα. Πολλά κομμάτια έπεσαν στόν Ειρηνικό καί τήν Αυστραλία.

15/11/1973                            

 

 

 

VENUS MULTIPROBE [PIONEER 13]

Σάν σήμερα πρίν από 26 χρόνια έφθανε στήν Αφροδίτη τό αμερικανικό Pioneer 13 βάρους 875 κιλών. Eίχε εκτοξευθεί από τήν γή τήν 8/8/1978. Τό Pioneer θά εξαπέλυε τέσσερα πλανητικά τμήματα [probes ] συνολικού βάρους 585 κιλών, 1 μεγάλο καί 3 μικρότερα τά οποία αφού διέσχισαν τήν πυκνή ατμόσφαιρα τού πλανήτη, έφθασαν στό πυρακτωμένο έδαφος.

Τήν 16/11ου απελευθερώθηκε τό μεγάλο probe τό οποίο εισήλθε στό φωτισμένο ημισφαίριο κοντά στόν ισημερινό. Στίς 20/11ου ρίχθηκαν τά 3 μικρότερα  Τά 2 probes εισήλθαν στό νυκτερινό ημισφαίριο, ενώ τό άλλο στό φωτισμένο. Στίς 9/12ου κάηκε στήν ατμόσφαιρα καί τό Pioneer.

Καί τά 4 probes είχαν σχεδιασθεί νά μεταδώσουν πληροφορίες επί 55’ λεπτά πρίν καρφωθούν στό έδαφος. Εν τούτοις ένα από τά μικρά μετέδιδε πληροφορίες γιά 67’ από τήν επιφάνεια.

 

16/11/1978                            

 

 

 

 

 

RANGER 2

 

Σάν σήμερα πρίν από 43 χρόνια εκτοξευόταν πρός τήν σελήνη τό αμερικανικό Ranger 2. Ναί μέν ο πύραυλος φορέας Atlas Agena έθεσε σέ χαμηλή τροχιά πάρκινγκ τόν τρίτο όροφο, αλλά όμως δέν έγινε δυνατή η επαναπυροδότησή του γιά τήν πορεία πρός τήν σελήνη.

Τό συγκρότημα κάηκε στήν ατμόσφαιρα στίς 20 Νοεμβρίου.

 

 

18/11/1961                 

 

MARS 2

 

Σάν σήμερα πρίν από 33 χρόνια έφθανε στόν Άρη τό σοβιετικό Mars 2. Τό βάρους 4650 κιλών διαστημόπλοιο πού είχε εκτοξευθεί τήν 19/5ου μπήκε σέ Αρειανή τροχιά. Στή συνέχεια αποσπάσθηκε από τό κυρίως  όχημα τό πλανητικό τμήμα μέ σκοπό τήν κάθοδο καί ομαλή προσεδάφιση στόν πλανήτη γιά πρώτη φορά στήν ιστορία.

Όμως οί ανασχετικοί πύραυλοι δέν λειτούργησαν σωστά καί αυτό συνετρίβη στό έδαφος.

Τό τροχιακό τμήμα έστελνε πληροφορίες μέχρι τό 1972.

 

 

 

27/11/1971                                         

 

 

 

ZOND  2

 

Σάν σήμερα πρίν από 40 χρόνια αναχωρούσε πρός τόν  Άρη από μία τροχιακή πλατφόρμα τό σοβιετικό zond 2 βάρους 890 κιλών.

Όμως κατά τήν διάρκεια τής πτήσεως μεταξύ 8-18/12ου ένα από τά δύο ηλιακά πανώ τού σταθμού δέν άνοιξε μέ αποτέλεσμα τήν ελλιπή τροφοδοσία τών οργάνων  μέ ηλεκτρισμό. Η επαφή χάθηκε τίς αρχές Μαίου 1965.

Τό zond 2 πέρασε κοντά από τόν Άρη σε απόσταση 1500 χλμ μέ ταχύτητα 5,62 χλμ/δευτ. τήν 6/8ου πρίν χαθεί στό διάστημα.

                                                             

30/11/1964                                    

 

 

PIONEER 10 καί 11

 

Σάν σήμερα πρίν από 31  χρόνια τό αμερικανικό pioneer 10 βάρους 259 κιλών προσέγγισε τόν Δία σέ απόσταση 132350 χλμ πάνω από τίς κορυφές τών νεφών του. Ελήφθησαν πάνω από 500 φωτογραφίες μέ τήν ανακάλυψη τού μαγνητικού πεδίου τού πλανήτη καί τών επιδράσεων μέ τά σωματίδια τού ηλιακού ανέμου.

Είχε εκτοξευθεί τήν 3/3/1972 καί διέσχισε τήν τροχιά τού Πλούτωνος στίς 13/6/1983.

 

1/12/1973                                     

 

 

 

Επίσης έναν ακριβώς χρόνο αργότερα δηλ. τήν 1/12/1974 τό δίδυμο pioneer 11 πλησίασε καί αυτό τόν Δία σέ απόσταση 42900 χλμ πάνω από τίς κορυφές τών νεφών. Οι φωτογραφίες πού ελήφθησαν ήταν ευκρινέστερες. Μελέτησε τήν πυκνότητα τού μαγνητικού πεδίου.

Τό  pioneer 11 χρησιμοποίησε τό βαρυτικό πεδίο τού Διός γιά νά επιταχύνει τήν πορεία συναντήσεώς του μέ τόν Κρόνο.

 

 

 

1/12/1974                                 

 

 

 

 

SOYOUZ 16

 

Σάν σήμερα πρίν από 30  χρόνια εκτοξευόταν τό σοβιετικό επανδρωμένο soyouz 16 μέ πλήρωμα τούς Filipchenco καί Rukavishnikov.

Η αποστολή αποτελούσε μία γενική πρόβα τής κοινής αμερικανο-σοβιετικής αποστολής Απόλλων-Σογιούζ τό επόμενο καλοκαίρι.

 

 

 

2/12/1974                               

 

MARS 3

 

Σάν σήμερα πρίν από 33  χρόνια ετίθετο σέ τροχιά γύρω από τόν Άρη τό σοβιετικό mars 3. Τό βάρους 4643 κιλών όχημα είχε αναχωρήσει από τήν γή τήν 28/5/1971.

Τό πλανητικό τμήμα πού αποσπάσθηκε από τό κυρίως όχημα προσεδαφίσθηκε ομαλά στήν επιφάνεια τού πλανήτη, αλλά στά επόμενα 20 δευτερόλεπτα χάθηκε η επικοινωνία.

Πάντως τό τροχιακό τμήμα μετέδιδε πληροφορίες μέχρι τόν Αύγουστο τού 1972 σχετικά μέ τίς επιφανειακές θερμοκρασίες καί τήν ατμοσφαιρική σύνθεση τού πλανήτη.

 

 

 

 

2/12/1971                                       

 

LUNA 8

 

 

Σάν σήμερα πρίν από 39  χρόνια εκτοξευόταν τό σοβιετικό luna 8 πρός τήν σελήνη μέ στόχο τήν ομαλή προσεδάφιση στήν επιφάνεια.

Όμως κατά τήν διαδικασία τής προσεληνώσεως οι ανασχετικοί πύραυλοι λειτούργησαν ετεροχρονισμένα καί ο θαλαμίσκος συνετρίβη στόν Ωκεανό τών Καταιγίδων.

 

 

 

 

 

 

 

3/12/1965                                    

 

 

 

PIONEER VENUS

Σάν σήμερα πρίν από 26 χρόνια τό αμερικανικό pioneer 12 [pioneer venus orbiter] ετίθετο σέ τροχιά μεγάλης εκκεντρότητος  [150 Χ 66000 χλμ] γύρω από τήν Αφροδίτη. Από αυτή τήν  μορφή τροχιάς  τό pioneer εκπόνησε έναν σφαιρικό χάρτη τών νεφών τού πλανήτη, μετρώντας τήν ιονόσφαιρα καί τήν επίδραση τού ηλιακού ανέμου στά ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα. Επίσης χαρτογράφησε τήν επιφάνεια μέ ραντάρ. Έγιναν συστηματικές παρατηρήσεις διαφόρων κομητών όπως καί τού Χάλλευ τό 1985 όπου μετρήθηκε η εξάτμιση τών υλικών τού πυρήνος του [40 τόννοι/δευτ].

Τό pioneer είχε εκτοξευθεί μέ πύραυλο Άτλας-Κένταυρο στίς 20/5/1978.

 

Μέ τούς ανασχετικούς του πυραύλους τό pioneer μέ ελιγμούς επέζησε μέχρι τίς 8/10/1992. Ελλείψει καυσίμων κάηκε στήν ατμόσφαιρα

 

4/12/1978                                

 

 

 

 

GEMINI 7

Σάν σήμερα πρίν από 39 χρόνια εκτοξευόταν το αμερικανικό Gemini 7 [2,30’ UT] με πλήρωμα τους Frank Borman,κυβερνήτη και James  Lovell, πιλότο. Αρχικά το βάρους 3663 κιλών διαστημόπλοιο μετά την απόσπαση του τρίτου ορόφου του πυυραύλου φορέως Τιτάνος ΙΙ εισήλθε σε τροχιά 161,6 Χ 328,2 χλμ. Η αποστολή θα διαρκούσε 15 ημέρες. Κατά την διάρκεια των πρώτων 5 ημερών έγιναν διάφορες δοκιμές στα όργανα του διαστημοπλοίου. Στις 9/12ου η τροχιά έγινε κυκλική [299 Χ 303 χλμ] από όπου θα πλησίαζε το Gemini 6 σε διαστημικό ραντεβού πού πραγματοποιήθηκε την 15/12ου όπου τά 2 οχήματα πλησίασαν μεταξύ τους στα 110 μέτρα. Ήταν μαζί για 5ω, 19’ φωτογραφίζοντας το ένα το άλλο. Την 18/12ου [8ω,28’] το Gemini 7 εισήλθε στην ατμόσφαιρα και μετά προσθαλασσώθηκε στον Ατλαντικό ΝΔ των Βερμούδων.

 

4/12/1965                               

 

 

 

 

ΑΠΟΛΛΩΝ 17

 

 

Σάν σήμερα πρίν από 34 χρόνια αναχωρούσε πρός τήν σελήνη τό Απόλλων 17 μέ πλήρωμα τούς E Cernan-κυβερνήτη, R Evans-πιλότο τού οχήματος διακυβερνήσεως [Challenger] καί H Schmitt-πιλότο τής σεληνακάτου [America]. Ο πύραυλος Κρόνος 5  εκτοξεύθηκε την 05+33’ UT της 7/12 και ήταν η μοναδική νυκτερινή αναχώρηση των αποστολών Απόλλων αλλά καί συνάμα η τελευταία επανδρωμένη αποστολή στήν σελήνη.

Στις 05+44’UT τό συγκρότημα εισήλθε σε προσωρινή γήινη τροχιά. Την 08+45’ UT μετά από πυροδότηση του τρίτου ορόφου, ο Απόλλων 17 τέθηκε σε πορεία προς την Σελήνη. Την 09+15’ UT το κυρίως όχημα αποσπάσθηκε από τον τρίτο όροφο S4B και συνδέθηκε με την σεληνάκατο την 09+29’UT. Τό συγκρότημα είχε βάρος 30320 χλγρ. Μία διόρθωση ημιδιαδρομής έγινε την 8/12 ώρα 17+03’UΤ.

Την 10/12 και ώρα 19+47’UΤ ο Απόλλων 17 εισήλθε σε σεληνιακή τροχιά με ανάσχεση πυροδοτώντας τον κύριό του κινητήρα. 4 ώρες και 20’ αργότερα, με μία άλλη μανούβρα, το περισελήνιο  της τροχιάς μειώθηκε σε 28 χλμ. Η σεληνάκατος αποχωρίσθηκε από το κυρίως όχημα την 11/12 και ώρα 17+21’UΤ και η αρχική τροχιά του είχε περισελήνιο 11,5 χλμ. Η διαδικασία καθόδου ξεκίνησε την 19+43’ UT και η προσελήνωσις έγινε στις 19+55’UT στην κοιλάδα Ταύρος-Λίττρωβ.

Οι Σέρναν και Σμίτ έκαναν τρείς περιπάτους στην σεληνιακή επιφάνεια συνολικής διαρκείας 22 ωρών. Κάλυψαν 30 χιλιόμετρα χρησιμοποιώντας το όχημα-ρόβερ. Συνέλεξαν 110,5 κιλά δειγμάτων εδάφους με ιδιάζουσες γεωμορφολογικές εμπειρίες και εγκατέστησαν διάφορα επιστημονικά όργανα. 

Η αποχαιρετιστήρια αποσελήνωσις έγινε την 22+54’ της 14/12 ύστερα από παραμονή 75 ωρών στην σεληνιακή επιφάνεια [βίντεο 1]..         Την 01+10’ η σεληνάκατος συνδέθηκε με το κυρίως όχημα όπου επέστρεψαν οι δύο αστροναύτες μεταφέροντας τά δείγματα. Στις 04+51’ η σεληνάκατος απορρίφθηκε σαν πλεονάζουσα και συνετρίβη στην σελήνη 15 χλμ από τό σημείο προσεδαφίσεως.

Τήν 16/12ου μέ πυροδότηση τού κινητήρος του ο Απόλλων άρχισε τό ταξίδι τής επιστροφής [ώρα 23,35’]. Τήν 17/12ου ο Evans μέ διαστημικό περίπατο διαρκείας 67’ μάζεψε τά φωτογραφικά φίλμς από τό όχημα υπηρεσίας. Στίς 18,56’ τής 19/12ου τό όχημα υπηρεσίας αποσπάσθηκε από τόν θαλαμίσκο τών αστροναυτών ο οποίος μέ τήν σωστή γωνία εισήλθε στήν ατμόσφαιρα.              Η προσθαλάσσωσις έγινε στόν Ειρηνικό 350 μίλια ΝΑ τών νήσων Σαμόα [βίντεο 2].

                                                                               

 

 

 

 

βίντεο 1

 

 

βίντεο 2

δείτε τήν επιστροφή

 

 

7/12/1972                            

 

 

GALILEO PROBE

Σάν σήμερα πρίν από 9 χρόνια, η ατμοσφαιρική κάψουλα τού Galileo βάρους 335 κιλών εισερχόταν στά ανώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα τού Δία. Είχε αποσπασθεί από το κυρίως όχημα πρίν από 147 ημέρες, δηλ στις 13/7/1995. Κατά τις στιγμές της εισόδου στα ατμοσφαιρικά στρώματα του Διός από την υψηλή ταχύτητα, αναπτύχθηκαν θερμοκρασίες 14000 ο Κ ενώ η θερμική ασπίδα έχασε το 60% της μάζας της. Στην συνέχεια με την ανάσχεση των αερίων μαζών άνοιξε το αλεξίπτωτο πού επιβράδυνε την κάθοδο. Η κάψουλα επιβίωσε για 48-75’ λεπτά προτού συνθλιβεί από τις τεράστιες πιέσεις διαβιβάζοντας επιστημονικές πληροφορίες πού αφορούσαν την χημική σύσταση, την δομή, την φύση των ατμοσφαιρικών στρωμάτων κλπ

 

7/12/1995                              

 

 

 

PIONEER 8

 

Σάν σήμερα πρίν από 37 χρόνια εκτοξευόταν τό αμερικανικό        pioneer 8 μέ σκοπό τήν μελέτη τού μεσοπλανητικού διαστήματος. Τέθηκε σέ ηλιοκεντρική τροχιά σέ μέση απόσταση 1,1 ΑΜ από τόν ήλιο.

 

 

 

13/12/1967                 

 

 

 

MARINER 2

 

Σάν σήμερα πρίν από 42 χρόνια τό αμερικανικό mariner 2 πλησίαζε γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τήν Αφροδίτη. Ο βάρους 201 κιλών σταθμός είχε εκτοξευθεί τήν 27/8/1962. Πέρασε σέ απόσταση 34800 χλμ από τήν επιφάνεια τού πλανήτη όπου γιά πρώτη φορά διαπιστώθηκε μέ τά επιστημονικά του όργανα  η υψηλή θερμοκρασία τής επιφανείας τού πλανήτη   [ 425ο Κελσίου ].

 

14/12/1962                                  

 

 

GEMINI 6

 

Σάν σήμερα πρίν από 39 χρόνια εκτοξευόταν το αμερικανικό Gemini 6    [13,37’ UT] με πλήρωμα τους Whalter Shirra, κυβερνήτη και Thomas Stafford, πιλότο. Ο κύριος σκοπός της αποστολής ήταν το ραντεβού για πρώτη φορά με το Gemini 7. Η πρώτη επαφή  ραντάρ με το Gemini 7 έγινε σε απόσταση 246 μιλίων. Στό διαστημικό ραντεβού πού πραγματοποιήθηκε τά 2 οχήματα πλησίασαν μεταξύ τους στα 110 μέτρα. Ήταν μαζί για 5ω, 19’ φωτογραφίζοντας το ένα το άλλο.

Η αποστολή του Gemini 6 ολοκληρώθηκε την 16/12ου με την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα και προσθαλάσσωση στον Δ. Ατλαντικό.

 

15/12/1965

 

 

 

 

LUNA 13

 

Σάν σήμερα πρίν από 38 χρόνια αναχωρούσε από μία τροχιακή πλατφόρμα πρός τήν σελήνη τό σοβιετικό luna 13. Ο βάρους 1700 χλγρ σταθμός προσεδαφίσθηκε ομαλά τήν 24/12ου στό Ωκεανό τών Καταιγίδων. Τήν πρώτη καί δεύτερη ημέρα τών Χριστουγέννων μετέδωσε τηλεοπτικά πανοράματα τής γύρω περιοχής.

Τό luna 13 ήταν εφοδιασμένο μέ ένα μηχανικό φτυάρι , δυναμογράφο καί πυκνόμετρο

 

21/12/1966              

 

 

 

 

ΑΠΟΛΛΩΝ 8

 

 

 

Σάν σήμερα πρίν από 36 χρόνια εκτοξευόταν τό Απόλλων 8. Η αποστολή αποσκοπούσε στήν είσοδο καί τοποθέτηση τού διαστημοπλοίου σέ σεληνιακή τροχιά μέ τήν εκτέλεση 10 περιστροφών τού διαστημοπλοίου γύρω από τόν φυσικό μας δορυφόρο, τήν αναχώρηση  καί τήν ασφαλή επιστροφή στήν γή. Γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τρείς αστροναύτες θά ταξίδευαν στήν σελήνη.

Τό πλήρωμα αποτελείτο από τούς Φράνκ Μπόρμαν, κυβερνήτη-Τζέιμς Λόβελ, πλοηγό-Ουίλλιαμ Άντερς, πιλότο.

Η εκτόξευση τού γιγαντιαίου πυραύλου-φορέως ΚΡΟΝΟΥ 5 έγινε τήν 12+51 UT τής 21/12/1968 [βίντεο]. Περίπου 11 λεπτά αργότερα τό συγκρότημα τρίτου ορόφου-διαστημοπλοίου τέθηκε σέ προσωρινή γήινη τροχιά ύψους 98 έως103 ναυτικών μιλίων εκτελώντας 2 περιφορές.

Στίς 15+41’ UT πυροδοτήθηκε ο τρίτος όροφος S4B θέτοντας τον Απόλλωνα 8 σε πορεία συναντήσεως με την Σελήνη αφού αποσπάσθηκε στην συνέχεια και αυτός. Ύστερα από 69 ώρες ταξιδιού, την παραμονή των Χριστουγέννων 24/12 το σκάφος ύστερα από ανάσχεση με την πυροδότηση του κυρίως κινητήρος την 09+59’ UT εισήλθε σε σεληνιακή τροχιά με περισελήνιο 311 χλμ και αποσελήνιο 112 χλμ.

Μετά από 2 περιστροφές με δευτερεύουσα πυροδότηση, η τροχιά του σκάφους έγινε κυκλική.(110-112 χλμ) για ακόμη 8 περιστροφές.[ηχητικό]

Η έξοδος από την σεληνιακή τροχιά και η αρχή του ταξιδίου της επιστροφής έγινε ανήμερα Χριστούγεννα και ώρα 06+10’ UT.

Τελικά την 27 Δεκεμβρίου ο Απόλλων 8 εισήλθε στην γήινη ατμόσφαιρα με ταχύτητα 36 χιλ/δευτερόλεπτο σαν πύρινη βολίδα και προσθαλασσώθηκε με ασφάλεια στον Ειρηνικό.15+51’ UT 1000 μίλια ΝΝΔ της Χαβάης.

Συνολικός χρόνος αποστολής 147 ώρες.

 

 

21/12/1968

                                  

 

 

βίντεο 1

ηχητικό

χριστουγεννιάτικες ευχές,απαγγελία από  τήν Γένεση     

    

 

 

 

 

           

 

VENERA 12

 

Σάν σήμερα πρίν από 26 χρόνια έφθανε στην Αφροδίτη το σοβιετικό venera 12. Είχε εκτοξευθεί την 14/9ου. Η τροχιακή αυτή πλατφόρμα τέθηκε σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη από την οποία αποσπάσθηκε μία πλανητική κάψουλα η οποία 2 ημέρες αργότερα εισήλθε στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα 11,2 χλμ/δευτ. Μετά από κάθοδο με αλεξίπτωτο προσεδαφίσθηκε ομαλά στην επιφάνεια του πλανήτη με ταχύτητα 7μ/δευτ.

 

19/12/1978

 

 

 

VENERA 11

 

Σάν σήμερα πρίν από 26 χρόνια έφθανε στην Αφροδίτη η σοβιετική πλατφόρμα venera 11 βάρους 4940 κιλών. Είχε αναχωρήσει από γήινη τροχιά την 9/9/1978. Τά επιστημονικά όργανα θα μελετούσαν την σύνθεση του ηλιακού ανέμου, πηγές ακτίνων γ, την υπεριώδη ακτινοβολία όπως και την ιονόσφαιρα του πλανήτη.

Η πλανητική κάψουλα προσεδαφίσθηκε ομαλά στην επιφάνεια. Μετά από την απελευθέρωση της κάψουλας, η πλατφόρμα αφού πέρασε σε απόσταση 34000 χλμ από τον πλανήτη, ακολούθησε ηλιοκεντρική τροχιά.

 

 

25/12/1978                

 

 

 

 

 

space memories by John Koliopoulos