Ένας λαμπρός επισκέπτης...

Ο κομήτης ΝΕΑΤ C/2001 Q4 εντοπίσθηκε τήν 24-8-2001 από ερευνητές τού προγράμματος Near Earth Asteroid Tracking τότε σάν αντικείμενο 20ου οπτικού μεγέθους. Αυτός ο κομήτης εισέρχεται γιά πρώτη φορά στά ενδότερα τού ηλιακού μας συστήματος.

Τό έτος 2003 ο ΝΕΑΤ ήταν ένα αμυδρό αντικείμενο 11 ου μεγέθους, ορατός από τό νότιο ημισφαίριο καί κοντά στόν νότιο ουράνιο πόλο. Τρεπόμενος βόρεια στίς αρχές τού παρόντος έτους αυξάνει σταδιακά τήν λαμπρότητά του πλησιάζοντας τήν γή. Γιά τούς παρατηρητές τού βορείου ημισφαιρίου τόν μήνα Μάιο ο κομήτης πλησιάζοντας τήν γή καί τόν ήλιο, θά είναι λαμπρός, ορατός μέ γυμνό οφθαλμό καί σέ ευνοικές θέσεις παρατηρήσεως αφού ολοένα καί περισσότερο θά ανυψούται στό βόρειο ημισφαίριο απομακρυνόμενος [χάρτης].

Τήν 6η Μαίου θά μάς προσεγγίσει σέ απόσταση 0,32 α.μ [48 εκατ χλμ] ενώ τό περιήλιό του θά σημειωθεί στίς 15/5 [0,96 α.μ]. Μία ημέρα ενωρίτερα θά προβάλλεται νότια τής Φάτνης [Μ 44]. Τελικά θά καταλήξει φθίνων σέ λαμπρότητα καί μέ αργή πορεία στήν Μεγάλη Άρκτο.

Τό συνολικό φαινόμενο μέγεθος τού ΝΕΑΤ κατά τήν πρώτη εβδομάδα τού Μαίου έφθασε τό 3,3-άρα είναι ορατός μέ γυμνό οφθαλμό κάτω από διαυγή ουρανό, αλλά χρειάζονται κυάλια γιά μία καλύτερη επισκόπηση.
Η τροχιά τού κομήτη είναι παραβολικής μορφής, τά δέ τροχιακά του στοιχεία καθορίζονται ως κατωτέρω:

[ Εpoch 2003 Dec 27 TT=JDT 2453000.5 ]


t0=2004 Μάιος 15,9549
q= 0,961905
e= 1,000708
Ω=210,2767
ι= 99,6422
ω=1,2056

[ ημερομ. διαβάσεως από περιήλιο ]
απόσταση περιηλίου-Α.Μ
εκκεντρότητα τροχιάς
γωνία αναβιβάζοντος συνδέσμου
κλίση μέ τήν εκλειπτική
argument περιηλίου
Υπεύθυνος: Γιάννης Κολιόπουλος
email:gianniskoliopoulos@yahoo.grΠληροφορίες: info@avisoft.gr

 

Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα - Κατάλογος