ΑΣΤΡΟΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ιουνίου 2004

03/06 Ο Ζεύς σέ ανατολικό τετραγωνισμό
08/06 Κατωτέρα σύνοδος Αφροδίτης καί διάβαση πρό τού ηλιακού δίσκου
11/06 Αντίθεσις Πλούτωνος
13/06 Ερμής 1,4ο Β Αφροδίτης
19/06 Ανωτέρα σύνοδος Ερμού.
21/06 Θερινό ηλιοστάσιο
03,58’
26/06 Κρόνος 2,1ο Ν Ερμού

03/06 07,21’

09/06 23,21’

17/06 23,28’

25/06 21,52’

 Προηγούμενη σελίδα
- Κεντρική σελίδα - Κατάλογος