...η παγωμένη ομορφιά...

Δύο ημέρες μετά από τήν πανυγηρική είσοδο τού Cassini σέ τροχιά γύρω από τόν  Κρόνο, άρχισε η συγκομιδή φωτογραφιών καί επιστημονικών πληροφοριών γιά τό περίπλοκο σύστημα τών δακτυλίων τού πλανήτη. Άν μέχρι σήμερα επικρατούσε η άποψη ότι οι δακτύλιοι αποτελούνται αποκλειστικά καί μόνον από πάγο καί νερό, οι νέες μετρήσεις τού διαστημοπλοίου δείχνουν ότι τά σωματίδια τών δακτυλίων πού υπάρχουν στό χάσμα τού Κασσίνι περιέχουν περισσότερο λερωμένη σκόνη παρά πάγο καί νερό. Αυτό τό σκονισμένο υλικό ομοιάζει εκπληκτικά μέ τό αρχέγονο σκοτεινό υλικό τής επιφάνειας τής Φοίβης, γεγονός πού επιβεβαιώνει τήν υπόνοια ότι οι δακτύλιοι προέρχονται από θραύσματα ενός δορυφόρου ο οποίος κατακερματίσθηκε στό παρελθόν. Επίσης ο δακτύλιος F περιέχει περισσότερη σκόνη από ότι ενομίζετο.

Άλλο όργανο τού σκάφους ενετόπισε μεγάλες ποσότητες ατομικού οξυγόνου στήν ‘κόψη’ τών δακτυλίων.

Πληροφορίες σχετικές μέ τήν ατμόσφαιρα τού πλανήτη καταδεικνύουν ότι οί ταχύτητες τών ανέμων πού πνέουν στόν ισημερινό καί επάνω από τά σύννεφα μειώνωνται κατά πολύ σέ σχέση μέ τό ύψος [140 μ/δευτ].Προηγούμενη σελίδα
- Κεντρική σελίδα - Κατάλογος