Εκλείψεις Έτους 2007

Επιπροσθήσεις έτους 2007

Ουράνια γεγονότα τους 2007

Κομήτες

19/3 Νέα σελήνη. Σελήνης περίγειον.
Μερική έκλειψις ηλίου,αόρατος από Ελλάδα.
Δυτικός τετραγωνισμός Πλούτωνος.

11/9 Νέα σελήνη.
Μερική έκλειψις ηλίου,αόρατος από Ελλάδα.

Προηγούμενη σελίδα - Κεντρική σελίδα - Κατάλογος