Οὐράνια γεγονότα ἔτους 2007

 

 

Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2006

 

 

 

 

Ἰανουάριος

Φεβρουάριος

Μάρτιος

πρίλιος

Μάïος

ούνιος

ούυλιος

Αὔγουστος

Σεπτέμβριος

Ὀκτώβριος

Νοέμβριος

Δεκέμβριος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ουράνιος σφαίρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ουράνιος σφαίρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ουράνιος σφαίρα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

3/1    Μετεωρική βροχή Βοωτιδν .

Πανσέληνος,

Η Γή στο περιήλιο.

6/1    Σελήνη 1ο Ν Κρόνου.                                     21,00’

7/1    Ανωτέρα σύνοδος Ερμού.

10/1   Σελήνης απόγειον.

11/1   Σελήνης τελευταίον τέταρτον.

19/1   Νέα σελήνη.

20/1  Σελήνη 1ο,50’Β Αφροδίτης.

22/1  Σελήνης περίγειον.

26/1   Σελήνης α’τέταρτον.

27/1  Σελήνη 32’ Β Πλειάδων,

 

Ουράνιος σφαίρα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

 

1/2    Σελήνη 2o Α της Φάτνης.                                               23,00’

2/2   Πανσέληνος,

3/2  Σελήνη 30’ Β Κρόνου.                                                      02,10’

7/2   Μέγιστη ανατολική αποχή Ερμού [18ο ].

Σελήνης απόγειον.

8/2   Σύνοδος Ποσειδώνος.

Σελήνη 1ο,36’ Ν Στάχυος.                                                        02,30’

10/2  Σελήνης τελευταίον τέταρτον.

Αντίθεσις Κρόνου.

12/2  Σελήνη 50’Α τ Σκορπίου.                                                03,28’

19/2 Σελήνη 1ο,53’Δ Αφροδίτης.                                              19,30’

Σελήνης περίγειον.

17/2  Νέα σελήνη.

22/2  Κατωτέρα σύνοδος Ερμού.

24/2  Σελήνης α’τέταρτον.

 

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

2/3  Σελήνη 1ο,33΄ Β Βασιλίσκου.                                           19,30’

4/3  Πανσέληνος,

        Ολική Έκλειψις Σελήνης, ορατή από Ελλάδα.

6/3   Σύνοδος Ουρανού.

7/3   Δυτικός τετραγωνισμός Διός.

Σελήνης απόγειον

11/3  Σελήνη 1ο,48’Ν Αντάρεως.                                             05,28’

12/3  Σελήνης τελευταίον τέταρτον.

19/3  Νέα σελήνη.

Σελήνης περίγειον.

        Μερική έκλειψις ηλίου,αόρατος από Ελλάδα.

Δυτικός τετραγωνισμός Πλούτωνος.

21/3  Εαρινή ισημερία.

22/3  Μέγιστη Δυτική αποχή Ερμού [27ο ].

25/3  Σελήνης α’τέταρτον.

 

 

 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2/4   Πανσέληνος,

Αρχή Αναποδισμού Διός.

3/4   Σελήνης απόγειον

 4/4   Αντίθεσις Ήρας.

10/4  Σελήνης τελευταίον τέταρτον.

12/4  Αφροδίτη 3ο  Α  Πλειάδων.

14/4  Σελήνη 1ο ΝΑ Άρεως.                                                                                                           05,30’ θ.ω. Ε

17/4  Νέα σελήνη.

Σελήνης περίγειον.

19/4  Σελήνη 47’ Β Πλειάδων.                                              21,10’

Περιήλιον Αφροδίτης.

Ο κομήτης 2P Enke στο περιήλιο.

22/4  Μετεωρική βροχή Λυριδών.

24/4  Σελήνης α’τέταρτον.

30/4  Σελήνης απόγειον.

 

 

ΜΑΙΟΣ

1/5  Σελήνη 1ο,50’Ν Στάχυος.                                            00,40’

2/5  Πανσέληνος,

3/5  Ανωτέρα σύνοδος Ερμού.

5/5  Μετεωρική βροχή η Υδροχοιδν.

10/5  Σελήνης τελευταίον τέταρτον.

11/5   Ερμής 3ο  Α   Πλειάδων.

15/5  Ανατολικός τετραγωνισμός Κρόνου.

Σελήνης περίγειον.

16/5  Νέα σελήνη.

18/5  Δυτικός τετραγωνισμός  Ποσειδώνος.

22/5  Επιπρόσθησις του Κρόνου υπό της Σελήνης. 22,53’-23,54΄

Σελήνη 40’ Β Φάτνης.                                                              00,37’

23/5  Σελήνης α’τέταρτον.

Σελήνη 1ο,07’Α Βασιλίσκου.                                                     22,15΄

27/5  Σελήνης απόγειον

30/5 Αντίθεσις Εστίας..

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

1/6  Πανσέληνος,   Σελήνη 1ο,15’ Ν Αντάρεως.                                                                     03,20΄

2/6  Μέγιστη ανατολική αποχή Ερμού [23ο ].

4/6  Περιήλιον Άρεως.

6/6  Αντίθεσις Διός.

8/6 Σελήνης τελευταίον τέταρτον.

      Σελήνη 22’ Ν λ Υδροχόου m=3,8                                 03,30’

9/6  Μέγιστη ανατολική αποχή Αφροδίτης [45ο ].

12/6 Δυτικός τετραγωνισμός  Ουρανού.

Σελήνης περίγειον             

Αφροδίτη  53’ Δ  Φάτνης.

15/6  Νέα σελήνη.

18/6  Σελήνη 1ο,15’ Α  Αφροδίτης.                                     21,50’

21/6  Θερινό ηλιοστάσιο.

22/6  Σελήνης α’τέταρτον.

24/6  Σελήνης απόγειον

28/6 Κατωτέρα σύνοδος Ερμού.

30/6 Αφροδίτη  45’ Ν  Κρόνου.

30/6  Πανσέληνος,

 

 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ

4/7   Σελήνη  31’ Β  δ  Αιγόκερω  [Deneb Algiedi, m=2,9 ] .    02,40’

9/7  Σελήνης περίγειον

7/7  Αφήλιον γής.

10/7 Μεγίστη λαμπρότης Αφροδίτης.

Σελήνης τελευταίον τέταρτον.

14/7  Νέα σελήνη.

16/7   Σελήνη  2ο,35’  ΝΔ  Κρόνου.                                          21,50’

25/7   Επιπρόσθησις του τ Σκορπίου m=2,8 υπό της

Σελήνης [επανεμφάνισις ]                                                       22,40’

20/7  Μέγιστη Δυτική αποχή Ερμού [20ο ].

22/7  Σελήνης α’τέταρτον.

Σελήνης απόγειον

28/7  Μετεωρική βροχή δ Υδροχοιδν.

30/7  Πανσέληνος,

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

2/8  Ζεύς 5ο,10’ Β  Αντάρεως.

4/8 Σελήνης περίγειον

6/8  Σελήνης τελευταίον τέταρτον.

Β’ στάσις Διός, αρχή  ορθής φοράς.

 Ο ω Οφιούχου σαν η 5η μεγάλη σελήνη του Διός.

7/8  Σελήνη  20’ Β  Πλειάδων. Επιπρόσθησις.

9/8  ρης 5ο,15΄ Ν  Πλειάδων.

Αφήλιον Αφροδίτης.

12/8  Μετεωρική βροχή Περσειδών.

13/8  Νέα σελήνη.

Αντίθεσις Ποσειδώνος.

15/8  Ανωτέρα σύνοδος Ερμού.

16/8  Κατωτέρα σύνοδος Αφροδίτης.

19/8 Σελήνης απόγειον

20/8  ρης 5ο,22’ Β  Υάδων.

21/8  Σελήνης α’τέταρτον.

22/8  Σύνοδος Κρόνου.

24/8  Επιπρόσθησις του τ Τοξότου m=3,3 υπό της Σελήνης       21,49’

28/8  Πανσέληνος,

  Ολική Έκλειψις Σελήνης, αόρατος από Ελλάδα.

31/8  Ανατολικός τετραγωνισμός Διός.

Σελήνης περίγειον

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

4/9     Σελήνης τελευταίον τέταρτον.

5/9   Σελήνη  1ο  Ν  β  Ταύρου [Νάθ ].                                           00,50’              Αντίθεσις  Παλλάδος

8/9   Σελήνη  1ο,40’ Α  Φάτνης                                                      05,30’

10/9  Αντίθεσις Ουρανού.

11/9  Νέα σελήνη.

Μερική έκλειψις ηλίου,αόρατος από Ελλάδα.

15/9  Δυτικός τετραγωνισμός Άρεως.

Σελήνης απόγειον

19/9  Ανατολικός τετραγωνισμός Πλούτωνος.

Σελήνης α’τέταρτον.

22/9  Μεγίστη λαμπρότης Αφροδίτης.

23/9  Φθινοπωρινή ισημερία.

26/9  Πανσέληνος,

28/9  Σελήνης περίγειον

29/9  Μέγιστη ανατολική αποχή Ερμού [25ο ].

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2/10  Σελήνη  1ο  Δ   β  Ταύρου [Νάθ ].                                           05,44’

3/10   Σελήνης τελευταίον τέταρτον.

7/10  Σελήνη 1ο,15’ Β  Βασιλίσκου                                             05,44’

Σελήνη 3ο  Δ  Αφροδίτης                                                           05,44’

11/10  Νέα σελήνη.

13/10 Σελήνης απόγειον

14/10  Αφροδίτη  2ο,48’ Ν  Κρόνου.

15/10  Σελήνη 1ο,15’ ΝΔ  Αντάρεως.                                           20,00’

19/10  Σελήνης α’τέταρτον.

21/10  Μετεωρική βροχή Ωριωνιδών.

23/10  Κατωτέρα σύνοδος Ερμού.

26/10  Πανσέληνος               Σελήνης περίγειον

28/10  Σελήνη  35’ Β  Πλειάδων.

28/10  Μέγιστη Δυτική αποχή Αφροδίτης.

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2/11  Σελήνης τελευταίον τέταρτον.

4/11  Σελήνη  1ο,50’ ΝΔ  Κρόνου.                                          03,00’

9/11  Μέγιστη Δυτική αποχή Ερμού [18ο ].

Σελήνης απόγειον

10/11  Νέα σελήνη.

         Αντίθεσις Δήμητρος.

12/11  Αρχή αναποδισμού Άρεως.

17/11  Ανατολικός τετραγωνισμός Ποσειδώνος.

Μετεωρική βροχή Λεοντιδών.

18/11  Σελήνης α’τέταρτον.

24/11  Πανσέληνος,

Σελήνης περίγειον

29/11  Σελήνη  41’ Β Φάτνης.                                                 03,00’

30/11  Περιήλιον  Αφροδίτης.

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1/12  Σελήνης τελευταίον τέταρτον.

4/12  Δυτικός τετραγωνισμός Κρόνου.

6/12  Σελήνης απόγειον

9/12  Νέα σελήνη.

10/12  Ανατολικός τετραγωνισμός Ουρανού.

13/12  Μετεωρική βροχή Διδυμίδων.

17/12  Σελήνης α’τέταρτον.         

         Ανωτέρα σύνοδος Ερμού.

18/12  Προσέγγισις  Άρεως. [0,589 ΑΜ, φ.διάμ=15,88’].

21/12  Σύνοδος Πλούτωνος.

Σελήνη 50’ Ν  Πλειάδων.                                                           23,30’

22/12  Χειμερινό ηλιοστάσιο               

Σελήνης περίγειον

23/12  Σύνοδος Διός.

24/12  Πανσέληνος,

Αντίθεσις Άρεως. [0,592 α.μ , φ.μέγ=-1,6].

28/12  Σελήνη  1ο,15’ Ν  Βασιλίσκου.                                       05,15’

31/12  Σελήνης τελευταίον τέταρτον.

 

 

 

 

TOP