ΕΠΙΠΡΟΣΘΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2007, ΟΡΑΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

27-1-07

 

    Σελήνη 32’ Β Πλειάδων,

        Επιπρόσθησις καί εμφάνισις της Στερόπης [m=5,7 ]       19ω,10΄

                             Ομοίως                 ΣτερόπηςΙΙ [m=6,5]

 

22-5-07

 

Επιπρόσθησις του Κρόνου υπό της Σελήνης. 22,53’-23,54΄

 

 

7-8-07

 

Σελήνη  20’ Β  Πλειάδων. Επιπρόσθησις.

    Απόκρυψις της Κελαινούς  m=5,4 ρα 02,48’–επανεμφάνισις  03,27᾿

                   Της Ταυγέτης m=4,2  ρα 02,56’ –επανεμφάνισις  03,52’

                       Της Αστερόπης m=5,7 ρα 03,14’–επανεμφάνισις 04 ,14’

                       της Μαίας    m=3,9 ρα  03,16’ –επανεμφάνισις 03,51’

 

 

28-10-07

 

 Σελήνη  35’ Β  Πλειάδων.

Απόκρυψις Αστερόπης m=5,7 ρα χ.ω

          01,55’ –επανεμφάνισις  02,14᾿