ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2007


4-3-07
19-03-07
28-08-07
11-09-074-3-07


Aργά τό βράδυ της 3ης Μαρτίου θά ξεκινήσει η μοναδική ορατή από τήν Ελλάδα
γιά τό ετος 2007 ολική εκλειψις Σελήνης.


Εισοδος σέ σκιά 23:32
Αρχή ολικής φάσεως 00:46 της 4ης Μαρτίου
Μέσον εκλείψεως 01:22
Εξοδος Από ολική φάση 01:58
Εξοδος από σκιά 03:12

19-03-0728-08-0711-09-07