ΑΦΡΟΔΙΤΗ  2009

Ἀρχές τοῦ ἔτους  φαίνεται ὡς ὁ λαμπρότερος ἑσπερινός ἀστέρας.    Ἡ μεγίστη ἀνατολική ἀποχή συμβαίνει τήν 15/1. (47ο,)  Μεγίστη λαμπρότης τήν 18/2  ἐνῶ τήν 21/2 θά εἶναι στό περιήλιον τῆς τροχιᾶς της . Η κατωτέρα σύνοδος θά γίνη τήν 25/3  (16ω,38'),καί 8ο Β τοῦ ἡλίου.  (ἀπόστασις ἀπό γῆ 0,282 α.μ-φωτισμός δῖσκου 1%, φαιν.διάμ 59 τόξου). . Ἡ ὀρθρινή ἐμφάνισις θά διαρκέση γιά τό ὑπόλοιπον τοῦ ἔτους.    Μεγίστη λαμπρότης  τήν  30/4.   μεγίστη δυτική ἀποχή συμβαίνει τήν 6/6 (45ο).  13/6  ὁ πλανήτης στο ἀφήλιον τῆς τροχιᾶς.   Νέο περιήλιο τήν 4/10.  Ἰδού χρήσιμες μηνιαῖες παράμετροι

ΜΗΝ-ΗΜΕΡΑ

ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΧΗ

φ.δ/ποσ.φωτισμ.%

1/15

Ὑδροχόος  

47,1ο Α

24''   50

2/15

Ἰχθύες

42,3οΑ

36''   30

3/15

Ἰχθύες

20,7οΑ

55''   06

4/15

Ἰχθύες

26,5οΔ

50''   10

5/15

Ἰχθύες

43,7οΔ

31''   36

6/15

Κριός

45,6οΔ

21''   54

7/15

Ταῦρος

42,0οΔ

16''   67

8/15

Δίδυμοι

36,1οΔ

13''   78

9/15

Λέων

29,0οΔ

11''   86

10/15

Παρθένος

21,7οΔ

10''   92

11/15

Ζυγός

14,0οΔ

10''   97

12/15

Ὀφιοῦχος

6,6οΔ

9''   100