1. ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΗΛΙΟΥ

Α)    Τήν  26/1 θά εἶναι ὁρατή ἀπό τό νότιο  ἡμισφαίριο (Ἰνδικός ὠκεανός) δακτυλιοειδής ἔκλειψις ἡλίου. Δυστυχῶς ὅμως ἡ συντριπτική διαδρομή τῆς κεντρικῆς γραμμῆς δέν θά ἀγγίξη ξηρά πλήν τῆς Ἰνδονησίας (Σουμάτρα-Βόρνεο) ἀπό ὅπου καί θά περατωθῆ κατά τό τοπικό ἡλιοβασίλεμα.   φ.δ ἡλίου 32΄,29΄΄,  φ.δ σελήνης 29΄,53΄΄.       Ἀρχή ἐκλείψεως 04ω,56΄UT 28ο55΄Ν-008ο19΄Α.  Μέγιστον 07ω,46΄UT 36ο,19΄Ν-066ο,37΄Α.  Τέλος 11ω  UT  09ο,28΄Β-104ο,48΄Α.  Μέγεθος ἐκλείψεως 0,9135.  Χάρτης

 

 

Β)  Τήν 22/7 θά εἶναι ὁρατή ἀπό τήν Ἀνατολική Ἀσία (Κίνα) καί Ὠκεανία (Μελανησία, Πολυνησία) ὁλική ἔκλειψις ἡλίου. φ.δ ἡλίου Ἀρχή ἐκλείψεως 23ω,58΄UT(21/7)  19ο,04΄Β-084ο,48΄Α Μέγιστον  02ω,32΄ UT 24ο,36΄Β-143ο,24΄Α  Τέλος  05ω,12΄UT   Μέγεθος ἐκλείψεως 1,061. Μέγιστη διάρκεια  6΄,39΄΄.φ.δ ἡλίου 31o,28'   φ.δ σελήνης  33',18''

Χάρτης