ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΜΕΤΕΩΡΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΕΤΟΥΣ 2009

ΜΕΤΕΩΡ. ΒΡΟΧΗ

 

ΗΛΙΚΙΑ ΣΕΛΗΝΗΣ

ΔΡΑΣΤΗ

ΡΙΟΤΗΣ

Maximum ΑΡΙΘ

/ΩΡΑ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟ. ΣΗΜΕΙΟΝ
ΘΕΣΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥ
   RA    Dec
Radiant
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΜΕΤΑΤΟΠ

RA Dec
Radiant
Diameter or
RA x Dec area
                   
ΒΟΩΤΙΔΕΣ 6 ΗΜΕΡΩΝ Jan 1-5 Jan 4 40-60 15h20m +49 +2.4m -0.2 10
ΛΥΡΙΔΕΣ 26 Apr 16-25 Apr 22 10-15 18h04m +34 +4.4m 0.0 10
η ΥΔΡΟΧΟΙΔΕΣ 11 Apr 19-May 28 May 6 20-50 22h32m -01 +3.5m +0.4 10
δ ΥΔΡΟΧΟΙΔΕΣ     6 Jul 12-Aug 19 Jul 28 20 22h36m -16 +3.0m +0.2 10
ΠΕΡΣΕΙΔΕΣ 22 Jul 17-Aug 24 Aug 13 50-75 03h16m +58 +5.6m +0.2 10
ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΕΣ 19 Oct 6-10 Oct 8-9 var. 17h28m +54 - - 10
ΩΡΙΩΝΙΔΕΣ 3 Oct 2-Nov 7 Oct 21 20-25 06h20m +16 +2.6m +0.1 10
 ΤΑΥΡΙΔΕΣ

 18

Sep 25-Nov 25 Nov 5 5 03h28m +15 +3.3m +0.2 20x10
ΛΕΟΝΤΙΔΕΣ

       1

Nov 10-23 Nov 18 15+? 10h08m +22 +2.4m -0.3 10
ΔΙΔΥΜΙΔΕΣ

25

Dec 7-17 Dec 14 50-85 07h28m +33 +4.0m -0.1 10
ΑΡΚΤΙΔΕΣ

5

Dec 17-26 Dec 22 10 14h28m +76 +0.0m -0.4 10


ΕΥΝΟΙΚΗ                         ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ