ΕΡΜΗΣ 2009

Γιά ἐφέτος ὁ Ἑρμῆς θά παρουσιάσει 4 ἑσπερινές ἀποχές καί 3 ὀρθρινές , ὡς ἐξῆς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΑΠΟΧΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΡΘΗ

ΑΠΟΚΛΙΣΙΣ

ΦΑΙΝΟΜ.ΜΕΓΕΘ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΣΚΟΥ %-φ.δ''

4/1

19,4ο ΕΣΠΕΡΑΣ

20ω,25'

-20ο,16'

-0,3

58,8%-6,82

13/2

26,0ο ΠΡΩΙ

20ω,02' 

-19ο,57'

+0,2

59,4%-6,94

26/4

20,0,ο ΕΣΠΕΡΑΣ

3ω,35'

+22ο,08'

+0,5

36,6%,7,95

13/6

23,00ο ΠΡΩΙ

3ω,50''

+16ο,29'

+0,8

36,1%,8,25

24/8

27,00ο ΕΣΠΕΡΑΣ

11ω,53'

-1ο,34'

+0,5

52,6%-7,30

6/10

17,00,ο ΠΡΩΙ

11ω,44'

+3ο,14'

-0,3

52,3%-6,97

18/12 20,00ο ΕΣΠΕΡΑΣ 19ω,15' -24ο,03' -0,3 61,7%-6,69

 

 

 

 

εὐνοϊκή

μή εὐνοϊκή

ἄριστη

μή εὐνοϊκή

μή εὐνοϊκή

ἄριστη

μή εὐνοϊκή