<              μέ λίγα λόγια…                                                              

                

                

              

 

 

 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

 

1  

Ἑρμῆς 1ο,30’ Β Διός  

Α' στάσις Κρόνου

κομήτης 85Ρ Botein

2  

Σελήνη 4o Β Οὐρανοῦ 18ω+30'

3   

Μετεωρική βροχή Βοωτιδῶν

4  

Μεγίστη ἀνατολική ἀποχή Ἑρμοῦ (19,3o)

Περιήλιον γῆς

5

6

7  

Σελήνη 0,033' B Πλειάδων -ἐπιπροσθήσεις

8

9

10  

 Ὁ κομήτης C/2007 N3 Lulin στό περιήλιο

Σελήνης περίγειον 357501 km

11  

12

13

14  

Ἀφροδίτη 04'Β  λ Ὑδροχόου (3,76)

15  

Μεγίστη ἀνατολική ἀποχή Ἀφροδίτης (47ο,)  

Σελήνη 6ο Ν Κρόνου 05ω,16'

16

17

18  

19

20  

Κατωτέρα σύνοδος Ἑρμοῦ

21

22  

Ἀφροδίτη 1ο,13΄Δ Οὐρανοῦ

23  

Σελήνης ἀπόγειον 406116 km

24  

Σύνοδος Διός

25

26  

Δακτυλιοειδής ἔκλειψις ἡλίου ἀόρατος ἀπό Ἑλλάδα

27

28

29  

Σελήνη 5o Δ Οὐρανοῦ 19ω,16'

30  

Σελήνη 4ο  Β Ἀφροδίτης

31

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

 

 

 

 

1

2  

3  

4  

Σελήνη 2o,6' Ν Πλειάδων 01ω,58'

5

6

7  

Σελήνης περίγειον 361487 km

8  

Σελήνη 2o,6' Ν Φάτνης  Ἐπιπρόσθησις το ἀστέρος δ Καρκίνου (Ascellus Australis)m=3,93 Sp KoIII ὑπό Σελήνης 19ω,27'-20ω,01'

9  

Ἔκλειψις Σελήνης ὑπό παρασκιᾶς ἀόρατος ἀπό Ἑλλάδα

10  

Σελήνη 4οΝ Βασιλίσκου 02ω

11

12  

Σύνοδος Ποσειδῶνος

13  

Μεγίστη δυτική ἀποχή Ἑρμοῦ(26ο) 

Οὐρανοῦ ἀφήλιον

14  

Σελήνη 3 o Ν Στάχυος 05ω

15

16  

17  

Ἄρης 38' Ν Διός

18  

Σελήνη 3o Ν Ἀντάρεως 03ω  

Μεγίστη λαμπρότης Ἀφροδίτης

19  

Σελήνης ἀπόγειον 405132 km

20

21  

Περιήλιον Ἀφροδίτης

22

23  

Αντίθεσις Δήμητρος

24  

Ζεύς 30' Β Ἑρμοῦ

προσέγγισις τοῦ κομήτου C/2007 N3 Lulin 

 

25  

26

27  

Σελήνη 4ο Ν Ἀφροδίτης

28

 

ΜΑΡΤΙΟΣ

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

 

 

 

 

1

2

Ἑρμῆς 35' N  Ἄρεως

3

Σελήνη 5o B Πλειάδων  19ω

4

 

5

6

7

Σελήνης περίγειον 367020 km

8

Ἀντίθεσις Κρόνου  

Σελήνη 2ο Ν Φάτνης

9

10

11

12

13

Σύνοδος Οὐρανοῦ

14

15

16

17

Σελήνη 51' Ν Ἀντάρεως

18

19

Σελήνης ἀπόγειον 404302 km

 

20 

Ἑαρινή ἰσημερία 14ω,44΄

21

22

23

Σελήνη 4ο ΝΑ Διός

Σελήνη 4ο ΒΔ Ποσειδῶνος

24

Δυτικός τετραγωνισμός Πλούτωνος

25

Κατωτέρα σύνοδος Ἀφροδίτης

 

26

27

 

28

29

ΑΡΧΗ ΘΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ

30

Σελήνη 2ο Β Πλειάδων 21ω

Ἀνωτέρα σύνοδος Ἑρμοῦ

31

 

 

 

 

 

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

1

2  

Σελήνης περίγειον 370014 km

3

4

5

6  

Σελήνη 3ο Ν Βασιλίσκου

7

8

9  

10  

Σελήνη 3ο Ν Στάχυος 01ω

11

12  

Λατίνων Πάσχα

13

14

15  

Ἄρης 30΄ Ν  Οὐρανοῦ

16  

Σελήνης ἀπόγειον 404232 km

17  

18

19  

ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

20  

Σελήνη 3ο Β Ποσειδῶνος

21  

Μετεωρική βροχή Λυριδῶν  

Περιήλιον Ἄρεως  

Ἑρμῆς 30΄Β δ Κριοῦ (Bothein)

22  

Σελήνη 5ο Δ Ἀφροδίτης

Σελήνη 4ο Β Οὐρανοῦ

23

24

25  

Ὁ ἀστήρ 44 Αἰγόκερω m=5,89 ὡς ἡ 5η μεγάλη σελήνη τοῦ Διός

26  

Μεγίστη ἀνατολική ἀποχή Ἑρμοῦ (20o)

Ἑρμῆς 1o,20'  Ν Σελήνης

Σελήνη 2ο Ν Πλειάδων

Σελήνη 1ο Β Ἑρμοῦ

27

28  

Σελήνης περίγειον 366042 km

29

30  

Ἑρμῆς   1ο Ν Πλειάδων

Μεγίστη λαμπρότης Ἀφροδίτης

 

 

 

ΜΑΙΟΣ

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

 

 

1  

2

3

4

5    

Μετεωρική βροχή η Ὑδροχοειδῶν

6

7

8

9  

10  

Ἐπανεμφάνισις τοῦ Ἀντάρεως ὑπό Σελήνης 23ω,18'

11

12

13

14  

Σελήνης ἀπόγειον 404916 km

15

16

17  

Σελήνη 3ο Β Διός

Σελήνη 3ο Β Ποσειδῶνος

18  

Κατωτέρα σύνοδος Ἑρμοῦ

Β' στάσις Κρόνου

19  

Ὁ ἀστήρ μ Αἰγόκερω m=5,08 ὡς ἡ 5η μεγάλη σελήνη τοῦ Διός

20

21  

Δυτικός τετραγωνισμός Διός

22  

Δυτικός τετραγωνισμός Ποσειδῶνος

23

24  

25

26  

Σελήνης περίγειον 361155 km

27

28

Ζεύς 23΄ τόξου Ν Ποσειδῶνος

29

30

31  

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΥΝΙΟΣ

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

1

2

3

4

5

6  

Μεγίστη δυτική ἀποχή Ἀφροδίτης (45ο,8')

7  

8

9  

Ἀνατολικός τετραγωνισμός Κρόνου

10  

Σελήνης ἀπόγειον 405786 km

11

12

13  

Μεγίστη δυτική ἀποχή Ἑρμοῦ(23ο) 

Ἀφήλιον Ἀφροδίτης

14

15  

16  

Α' στάσις Διός

17

18  

 Δυτικός τετραγωνισμός Οὐρανοῦ

19

20  

21

Θερινόν ἡλιοστάσιον  8ω,46’

22  

Αντίθεσις Πλούτωνος

23  

Σελήνης περίγειον 358018 km

24

Ἀφροδίτη 3ο Ν  Ἄρεως 

25

26

27

28

29  

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ΙΟΥΛΙΟΣ

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

1

2

3  

Ἐπιπρόσθησις τοῦ π Σκορπίου (m=2,85 sp B1V) ὑπό Σελήνης . Ἀπόκρυψις 22ω,49' ἐπανεμφάνισις 23ω,21'

4  

Ἀφήλιον γῆς

5

6

7  

Σελήνης ἀπόγειον 406233 km

Ἔκλειψις Σελήνης ὑπό παρασκιᾶς ἀόρατος ἀπό Ἑλλάδα

8

9

10  

Σελήνη 2ο Β Διός

Ἄρης 4ο Ν Πλειάδων

11

12

Ζεύς 33΄ τόξου Ν Ποσειδῶνος

13

Ἀφροδίτη 9' Β ε Ταύρου (Αιn)

14  

Ἀνωτέρα σύνοδος Ἑρμοῦ 

15  

16

17

18  

Ἐπιπροσθήσεις  ἀστέρων τῶν Πλειάδων ὑπό Σελήνης  

19

20

21  

Σελήνης περίγειον 357465 km

22  

Ὁλική ἔκλειψις ἡλίου ἀόρατος ἀπό Ἑλλάδα

23

24

25

26

27

28    

Μετεωρική βροχή δ Ὑδροχοειδῶν

29  

30

31  

Σελήνη 1ο Β Ἀντάρεως

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

 

 

 

1

2

Ἑρμῆς 40' Β Βασιλίσκου

3

Ἐπιπρόσθησις τοῦ ἀστέρος 45 Αἰγόκερω m=5,96 ὑπό τοῦ Διός

4

Σελήνης ἀπόγειον 406027 km

5

6

Ἀφροδίτη 37΄Ν  μ Διδύμων (tezat posterior)

Ἔκλειψις Σελήνης ὑπό παρασκιᾶς ορατή  ἀπό Ἑλλάδα

7

Σελήνη 2o,40'  Β Διός

Σελήνη 2ο Β Ποσειδῶνος

8

9

10

11

12   

Μετεωρική βροχή Περσειδῶν

13

14  

Ἀντίθεσις Διός

15

16

Σελήνη 2ο,30΄ Β Ἄρεως

17

Ἀντίθεσις Ποσειδῶνος Ἀφροδίτη 30΄Ν δ Διδύμων (wasat)

18

Σελήνη 3ο Ν Ἀφροδίτης

19

Σελήνης περίγειον 359642 km

20

21

22

23

24

Μεγίστη ἀνατολική ἀποχή Ἑρμοῦ (27o)

25

26

27

Σελήνη 2ο Ν Ἀντάρεως

28

29

30

31

Σελήνης ἀπόγειον 405269 km

 

 

 

 

 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

1  

Ἀπόκρυψις τῶν δακτυλίων τοῦ Κρόνου

2  

Σελήνη 2ο,20΄Β Διός

Ἀφροδίτη 1ο Ν Φάτνης

3 Ἀφροδίτη 3΄ Ν δ Καρκίνου (Asellus australis)

Ἄρης 1ο Β μ Διδύμων (Tejat posterior)

4  

5

6

7

8

9

10  

Σελήνη 2ο,40΄Ν Πλειάδων

11

12  

13

14

15

16  

Σελήνης περίγειον 364054 km

17  

Ἀντίθεσις Οὐρανοῦ

18  

Σύνοδος Κρόνου

19  

Κατωτέρα σύνοδος Ἑρμοῦ

20

Ἀφροδίτη 35΄Β  Βασιλίσκου

21

22  

23  

Φθινοπωρινή ἰσημερία

Ἀνατολικός τετραγωνισμός Πλούτωνος

Σελήνη 30΄Β π Σκορπίου

24

25

26  

Ἄρης 50΄ Β δ Διδύμων (Wasat)

27  

Αντίθεσις Ήρας

28  

Σελήνης ἀπόγειον 404432 km

29

30  

Σελήνη 2ο,30΄Β Διός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

 

1

2

Σελήνη 4ο Β Οὐρανοῦ

3

4

Περιήλιον Ἀφροδίτης

5

6

Μεγίστη δυτική ἀποχή Ἑρμοῦ(17ο) 

 

7

Σελήνη 14΄ Ν Πλειάδων-

ἐπιπροσθήσεις

8

Ἑρμῆς  20΄ Β  Κρόνου

Μετεωρική βροχή Δρακοντιδών

9

10

11

Β' στάσις Διός

12

Σελήνη 1ο,40΄ Ν Ἄρεως

13

Ἀφροδίτη 30΄ Β  Κρόνου

Ἀφροδίτη 50΄Ν β Παρθένου (Zavizah)

Σελήνης περίγειον 369068 km

14

15

16

17

18

19

20

21   

Μετεωρική βροχή Ὠριωνιδῶν

22

23

24

25      ΑΡΧΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΩΡΑΣ

Σελήνης ἀπόγειον 404168 km

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

 

 

 

 

 

1

Ἄρης 16΄ Β Φάτνης

2

3

Μετεωρική βροχή Ταυριδῶν

4

Σελήνη 1ο Ν Πλειάδων

5

Ἀνωτέρα σύνοδος Ἑρμοῦ 

6

7

Σελήνης περίγειον 368900 km

Δυτικός τετραγωνισμός Ἄρεως 

8

9

Σελήνη 3ο Ν Ἄρεως

10

Σελήνη 1ο Β Στάχυος

11

12

13

14

15

16

Ἀνατολικός τετραγωνισμός Διός  

17  

Μετεωρική βροχή Λεοντιδῶν

18

19

α΄ στάσις Ἄρεως

20

Ἀφροδίτη 40' α1,2 Ζυγοῦ (Zuben Elgenubi)

Ἀνατολικός τετραγωνισμός Ποσειδῶνος   

21

22

Σελήνης ἀπόγειον 404736 km

23

Σελήνη 3ο Β Διός

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

Δευτ.

Τρ.

Τετ.

Πέμ.

Παρ.

Σάβ.

Κυρ.

 

1  

Σελήνη 1ο Ν Πλειάδων

2  

3

4  

Ἐπιπρόσθησις τοῦ δ Διδύμων (Wasat)m=3,53 ὑπό Σελήνης. Ἀπόκρυψις 23ω,03-

ἐπανεμφάνισις 23ω,51΄

Σελήνης περίγειον 363479 km

5

6

7

8

9  

10

11

12    

Μετεωρική βροχή Διδυμίδων

13

14

15

16  

Ἀνατολικός τετραγωνισμός Οὐρανοῦ

17

18  

Μεγίστη ἀνατολική ἀποχή Ἑρμοῦ (20o)

Ἑρμῆς 3ο  Ν  Σελήνης

19

20  

Σελήνης ἀπόγειον 405731 km

21  

Χειμερινόν ἡλιοστάσιον  20ω,47’    

Σελήνη 3ο Β Διός

Ζεύς  30΄ τόξου Ν Ποσειδῶνος

22  

Μετεωρική βροχή Ἀρκτιδῶν

23

24  

Σύνοδος Πλούτωνος  

25  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

26  

Δυτικός τετραγωνισμός Κρόνου   

27

28

29  

Σελήνη 15' Ν Πλειάδων

30

31  

Μερική ἔκλειψις Σελήνης ὁρατή ἀπό Ἑλλάδα