2. ΕΚΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Α) Τήν 9/2 θά συμβεῖ ἔκλειψις σελήνης ὑπό παρασκιᾶς ἀόρατος ἀπό Ἑλλάδα. Μέσον ἐκλείψεως 14ω,37΄UT  Ἀκτίς κῶνου σκιᾶς 0,7435  Ἀκτίς κῶνου παρασκιᾶς 1,282 .    Χάρτης

Β) Τήν 7/7 θά συμβεῖ ἔκλειψις σελήνης ὑπό παρασκιᾶς ἀόρατος ἀπό Ἑλλάδα. Μέσον ἐκλείψεως 09ω,36΄UT  Ἀκτίς κῶνου σκιᾶς 0,7211  Ἀκτίς κῶνου παρασκιᾶς 1,304.    Χάρτης

Γ) Τήν 6/8 θά συμβεῖ ἔκλειψις σελήνης ὑπό παρασκιᾶς ὁρατή ἀπό Ἑλλάδα.  Μέσον ἐκλείψεως 00ω,39΄UT  Ἀκτίς κῶνου σκιᾶς 0,7214  Ἀκτίς κῶνου παρασκιᾶς 1,304.    Χάρτης

Δ) Τήν 31/12 θά συμβεῖ μερική ἔκλειψις σελήνης ὁρατή ἀπό Ἑλλάδα.     Ἀκτίς κῶνου σκιᾶς 0,7214  Ἀκτίς κῶνου παρασκιᾶς 1,304.  Εἴσοδος σέ σκιά  21ω τοπική  Ἔξοδος ἀπό σκιά 21ω,46΄Χάρτη