ΖΕΥΣ 2009

Ἐφέτος κινεῖται στόν ἀστερισμό τοῦ Αἰγόκερω.   Ἡ σύνοδος μέ τόν ἥλιο συμβαίνει τήν 24/1. Κινούμενος ἀργά στόν ὀρθρινό οὐρανό συναντᾶ πολύ κοντά καί μέσα στήν φωταύγεια τόν Ἄρη την 17/2 ὅπως καί τόν Ἑρμῆ τήν 24/2. 21/5 ἔρχεται σέ δυτικό τετραγωνισμό. Ἐφέτος ὁ Ζεύς εἰς ἐποχές ἀντιθέσεως διέρχεται πολύ κοντά καί νοτίως τοῦ Ποσειδῶνος ὑποδεικνύοντας τήν θέση του. Ἡ πρώτη προσέγγισις κατά τήν ἐκ Δ πρός Α κινήσεως τοῦ Διός, 23 τόξου νότια (ἡ ἐγγύτερη τῶν 2 ἑπομένων συμβαίνει τήν 28/5ου. 16/6 ὁ Ζεύς ἔρχεται εἰς α στάση ξεκινῶντας τόν ἀναποδισμό του. Ἡ ἐκ νέου  προσέγγισις μέ τόν Ποσειδῶνα 33 νότιά του γίνεται τήν 12/7ου , 33΄τόξου Ν. 14/8ου ὁ Ζεύς εἶναι σέ εὐνοϊκή ἀντίθεση μέ τήν γῆ. Τότε θά λάμπει ὑπερβαλλόντως μέ φαιν.μέγεθος=-2,71 ἀπέχοντας ἀπό την γῆ 4,028 α.μ δείχνοντας φαιν.διάμετρο ~48 τόξου. Ἡ ἀνάδρομη πορεία  τελειώνει τήν 11/10ου. 16/11ου σέ ἀνατολικό τετραγωνισμό. Ἐκ νέου  συνάντησις μέ τόν Ποσειδῶνα τήν 21/12ου 30΄τόξου Ν.   Γιά ὅλο το 2009 κινεῖται ὑποκάτω τῆς ἐκλειπτικῆς.  Σημειωτέον ὅτι τό ἔτος 2010 ὁ Ζεύς θά εὑρίσκεται στό περιήλιον τῆς τροχιᾶς του.   Διά τήν πληθώρα τῶν καθημερινῶν ὄψεων καί θέσεων τῶν 4 μεγάλων σεληνῶν ἀνατρέξτε   ΘΕΣΕΙΣ ΣΕΛΗΝΩΝ