ΗΡΑ 2009

27/9ου 2ου ἔρχεται σέ ἀντίθεση στήν ἀπόσταση τῶν 1,190 α.μ λάμποντας ὡς ἀστέρας μεγέθους 7,6. Συντεταγμένες ἀναφορά ὀρθή 23ω,56,ἀπόκλισις -5ο,01᾿. Παρατίθεται ἐφημερίς 14 ἡμερησίων διαστημάτων.