ΓΗ

Α.  ΠΕΡΙΗΛΙΑ - ΑΦΗΛΙΑ

1. Τήν 4 Ἰανουαρίου καί τοπική ὧρα 18,32'  ἡ γῆ θά εἶναι στό περιήλιον τῆς τροχιᾶς της ἀπέχοντας άπό τόν ἥλιο 147095552 χλμ.

Ἡ φαινομένη διάμετρος τοῦ ἡλίου ἀνέρχεται σέ        32 ,31 τῆς μοῖρας. ταχύτης τῆς γῆς ἐγγίζει τά 30,4 χλμ/δευτ ἐνῶ ὁ ἥλιος μετατοπίζεται 1,002ο/ἡμέρα

2.  Την 4 Ἰουλίου καί τοπική ὧρα 04,38 ἡ γῆ θά εἶναι στό ἀφήλιον τῆς τροχιᾶς της ἀπέχοντας άπό τόν ἥλιο 152091131 χλμ

Ἡ φαινομένη διάμετρος τοῦ ἡλίου ἀνέρχεται σέ 31 ,27 τῆς μοῖρας. ταχύτης τῆς γῆς ἐγγίζει τά 29,4 χλμ/δευτ ἐνῶ ὁ ἥλιος μετατοπίζεται 0,9701ο/ἡμέρα

 

ΩΡΕΣ ΤΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2009.

Α. Τήν 20η η Μαρτίου, ὧρα τοπική 14,44 τό κέντρο τοῦ ἡλιακοῦ δῖσκου θά προβληθεῖ στό ἑαρινό ἰσημερινό σημεῖον γ τῆς οὐρανίου σφαῖρας. Ἀρχή τῆς ἀνοίξεως γιά τό βόρειο ἡμισφαίριο.

Β. Την 21 η Ἰουνίου, ὧρα τοπική  08,46 θά σημειωθεῖ ἡ μεγαλύτερη βόρεια ἀπόκλισις τοῦ ἡλίου +23ο,26,16.  Ἀρχή τοῦ θέρους. Ἡ φαινομένη διάμετρος τοῦ ἡλίου ἀνέρχεται σέ 31 ,28 τῆς μοῖρας.

Γ. Τήν 22 α Σεπτεμβρίου, ὧρα τοπική  00,19 τό κέντρο τοῦ ἡλιακοῦ δῖσκου θά προβληθεῖ στό φθινοπωρινό ἰσημερινό σημεῖον γ΄ τῆς οὐρανίου σφαῖρας. Ἀρχή τοῦ φθινοπώρου γιά τό βόρειο ἡμισφαίριο.

Δ. Τήν 21 η Δεκεμβρίου, ὧρα τοπική 20,47 θά σημειωθεῖ ἡ μεγαλύτερη νοτία ἀπόκλισις τοῦ ἡλίου -23ο,26,23. Ἀρχή τοῦ χειμῶνος