ΔΗΜΗΤΡΑ 2009

Διά τό παρόν ἔτος ἡ Δήμητρα θά παρουσιάση μία λαμπρή ἀντίθεση στόν ἀστερισμό τοῦ Λέοντος. 27/1ου θά πλησιάση βόρεια τόν λαμπρό δ Λέοντος m=2,53 Zosma. 26/2ου ἔρχεται σέ ἀντίθεση στήν ἀπόσταση τῶν 1,586 α.μ λάμποντας ὡς ἀστέρας μεγέθους 6,7. Συντεταγμένες ἀναφορά ὀρθή 10ω,59,ἀπόκλισις +24ο,36᾿. Παρατίθεται ἐφημερίς 14 ἡμερησίων διαστημάτων.