Τά μεσάνυκτα τῆς 7-8/10 ἡ φάσεως 85%  Σελήνη θά διέλθη μόλις 25΄ ἀπό τό κέντρο τῶν Πλειάδων ἀποκρύπτοντας διαδοχικῶς τούς ἐξῆς λαμπρούς ἀστέρες τοῦ σμήνους  

ΑΣΤΗΡ        ΦΑΙΝ.ΜΕΓ  ΑΠΟΚΡΥΨΙΣ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΙΣ

Ἄτλας                3,61                00ω,24΄                 01ω,15΄

Πλειώνη            5,04                00ω,43΄                 01ω,03΄