Τό πρωί τῆς 18/7 ἡ δρεπανοειδής (22%) Σελήνη θά διέλθη ἀπό τό κέντρο τῶν Πλειάδων ἀποκρύπτοντας διαδοχικῶς τούς ἐξῆς λαμπρούς ἀστέρες τοῦ σμήνους  

ΑΣΤΗΡ        ΦΑΙΝ.ΜΕΓ  ΑΠΟΚΡΥΨΙΣ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΙΣ

Ἠλέκτρα          3,68                03ω,38΄                 04ω,12΄

Μερόπη            4,16                03ω,53΄                 04ω,49΄

Ἀλκυώνη          2,84                 04ω,24΄           τά φαινόμενα παύουν νά εἷναι ὁρατά λόγω τοῦ λυκαυγοῦς.