Με τό πέρας τοῦ λυκόφωτος τῆς 7/1 ἡ φάσεως 83% σελήνη θά διέλθη μόλις 0,033’ Β τοῦ κέντρου τῶν Πλειάδων ἀποκρύπτοντας διαδοχικῶς τούς ἐξῆς λαμπρούς ἀστέρες τοῦ σμήνους  

ΑΣΤΗΡ        ΦΑΙΝ.ΜΕΓ  ΑΠΟΚΡΥΨΙΣ     ΕΠΑΝΕΜΦ

Κελαινώ          5,45                     18,31’                  19,16’

Ταυγέτη         4,28                     18,37’                  19,49’

Ἀστερόπη       5,75                    19,00’                  20,15’

Στερόπη         6,42                     19,03’                  20,16

Μαῖα               3,86                     19,03’                  19,39’