-Γιάννη Κολιόπουλου-

 

           μερολόγιο…                                          μέ λίγα λόγια…